Blanketter och tillstånd

Du kan hitta kommunens blanketter dels via denna webbsida, dels på verksamheternas egna webbsidor.

1. Boende, bygglov, bostadsanpassning

2. Livsmedel

3. Serveringstillstånd, folköl, tobak

4. Förskola och utbildning

5. Brandskydd

6. Övriga blanketter

Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn

Samlade blanketter

Du kan hitta kommunens blanketter dels via denna webbsida, dels på verksamheternas egna webbsidor.