Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet, BRÅ

Rådet är ett organ för dialog, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för kommunen, föreningslivet, polisen, näringslivet och övriga intresserade samhällsaktörer.

Brottsförebyggande rådets syfte är att:

  • vara ett nätverk för samhällsaktörer i brottsförebyggande frågor
  • verka för att brottsförebyggande frågor integreras i kommunens styrelser, nämnder och förvaltningar
  • inhämta och bearbeta ny kunskap om det brottsförebyggande arbete som bedrivs lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
  • vara opinionsbildare och kunskapsspridare inom det brottsförebyggande verksamhetsområdet
  • fungera som sammanhållande i arbetet "Grannsamverkan mot brott"
  • i samverkan med Polisen arbeta fram medborgarlöften.

Under 2016 kommer följande personer att ingå i Brottsförebyggande rådets styrelse, ordinarie medlemmar:

Elisabeth Wanneby, kommunstyrelsen, ordförande

Morgan Olsson, räddningstjänsten, vice ordförande

Lars Blomberg, räddningstjänsten, sekreterare

Thommy Brännström, polisen

Roger Karlsson, socialförvaltningen

Patrick Williamson, Oscarsgymnasiet

Christer Nesting, tekniska kontoret

Monica Johansson, Oskarshamns Allmänna Nykterhetskommitté

Jan Hardebrandt, Attraktiva Oskarshamn

Ingmarie Söderblom, samhällsbyggnadskontoret

Ambitionen är att knyta till sig även en ungdomsrepresentant.

I övrigt beslutar BRÅ själv om vilka andra samhällsaktörer som kan erbjudas ingå i rådet samt bjudas in vid sär­skilda tillfällen.

Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn

I samarbete med Polis genomför Brottsförebyggande rådet en medborgarundersökning under tiden 21 mars till den 31 maj. Ta er gärna tid för att svara på den.

Medborgardialog