Vilda, lösa eller vanvårdade djur

Vad handläggs inte av Samhällsbyggnadskontoret?

  • Klagomål på vanvårdade djur. Detta ansvarar Länsstyrelsen i Kalmar län för.
  • Klagomål på lösspringande katter och kaniner. Detta bedöms normalt inte vara en olägenhet enligt miljöbalkens definition.
  • Klagomål på vilda djur som t.ex. grävling, hjort, kråkor och måsfåglar, kontakta fastighetsägare.

Det är det inte längre Samhällsbyggnadskontoret som handlägger djurskyddsärenden enligt djurskyddslagstiftningen. Från och med den 1/1 2009 övertog Länsstyrelsen i Kalmar Län tillsynsansvaret för den offentliga kontrollen enligt djurskyddslagstiftningen.

Om du är osäker vart du ska vända dig i olika frågor kan du kontakta Samhällsbyggnadskontoret.

Vill du komma i kontakt med en djurskyddshandläggare, vänligen kontakta Länsstyrelsen i Kalmar Län, telefon 0480-82 000.

Hundar och katter

Samhällsbyggnadskontoret tar regelbundet emot klagomål på skällande hundar och på katter som uträttar sina behov i grannens trädgård, i sandlådor med mera.

Det är djurägarens ansvar att hålla sina djur under den uppsyn som krävs för att hindra att djuren orsakar en störning eller olägenhet för andra. Tänk också på att det även finns människor som är allergiska eller rädda för hundar och katter.

Samhällsbyggnadskontoret
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
Oskarshamn
Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn