Tvätt av fordon

Att tvätta bilen på gatan eller andra asfalterade ytor är inte tillåtet om tvättvattnet med miljöfarliga ämnen rinner direkt ut i våra sjöar och vattendrag via kommunens dagvattensystem. Endast avspolning med vatten på gräsytor är tillåtet.

Tvätta därför din bil i en tvättanläggning med rening. I kommunen finns det automattvättar och gör-det-själv-hallar som är utrustade med egna reningsverk.

Vid tvätt av fordon avlägsnas olja, asfalt och flera tungmetaller. Dessa ämnen och tvättkemikalierna kan skada eller störa djur och växtlivet i vattenmiljön. Därför ställs särskilda krav på fordonstvättar. Vid reningen av tvättvattnet tas en stor del av de farliga oljeföroreningar och tungmetaller bort.

Samhällsbyggnadskontoret följer Naturvårdsverkets rekommendationer för fordonstvättar. 

Samhällsbyggnadskontoret
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
Oskarshamn
Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn