Adress- och fastighetsinformation

1. Fastighetsinformation

Lantmäteriet har ansvar för fastighetsinformation, men servicecenter kan svara på enklare frågor om fastighetsbeteckningar, adresser och ägare. Om det rör din egen fastighet använd gärna Lantmäteriets e-tjänst "Min fastighet".

2. Adresser

Alla entréer till bostäder och verksamheter ska ha en adress. Kommunen ansvarar för adressättningen.

Adresser i tätorterna består av gatunamn och adressnummer med eventuell bokstav. Exempelvis Storgatan 13 A. Adressnumreringen på en gata görs med udda siffror till höger och jämna nummer till vänster.

På landsbygden består adressen trakt- eller bynamn samt nummer eller gårdsnamn och nummer. Exempelvis Boda 10 eller Flinshult Snickeboa 3.

Kontakta kartavdelningen om du behöver få en ny adress eller vill veta vilken adress din fastighet har.

3. Lägenhetsregistret

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Det innehåller grundläggande information om alla bostäder, bland annat area, antal rum och kökstyp.

Du kan läsa mer om lägenhetsregistret på Lantmäteriets hemsida.

Kontakta oss

Eva Nääf
Karttekniker
Tfn: 0491-88 147