Energirådgivning

Den kommunala energirådgivningen ger kostnadsfri och opartisk rådgivning om energi, klimat och transporter.

Vill du veta mer om till exempel vilken värmekälla du ska välja eller bara bolla dina tankar och idéer kring energi och klimat med någon? Energirådgivningen är kostnadsfri och opartisk och vänder sig till hushåll, föreningar, företag och organisationer.

Välkommen med dina frågor!

Du kan få information om energikällor, elavtal, uppvärmningssystem, gällande regler och bidrag samt hur du kan minska och effektivisera din energianvändning. I rådgivningen ingår även information om energianvändningens klimatpåverkan och om transporter.

Energirådgivningen får inte ge rekommendationer om specifika märken eller installatörer.

För nyheter och regional information om energi och klimat kan du besöka bloggen RådgivningsEKOT som drivs av Oskarshamns, Vimmerbys, Västerviks, Högsbys och Hultsfreds Energi- och klimatrådgivare. Länk till bloggen hittar du i länklistan.

Information om elnät och fjärrvärme

Elnätet i kommunen ägs av Oskarshamn Energi, inom tätorten Oskarshamn och av E.ON.

Fjärrvärmenätet i kommunen ägs av Oskarshamn Energi.

 

Kontakta oss

Heléne Fransson
Energi- och klimatrådgivare
Tfn: 0491-88 788
Samhällsbyggnadskontoret
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
Oskarshamn