Tillgänglighet hissar

Kontakta oss

Avdelningschef Richard Bergquist
Tfn: 0491-88000
Postadress:
Box 712
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Södra fabriksgatan 20
572 36 Oskarshamn

Jonas Sjöberg
Driftchef                       E-post

Ulrika Johansson
Ekonomiassistent           E-post

Håkan Blomberg
Projektingenjör             E-post

Peder Borgemo       
Underhållsingenjör        E-post

Erik Pilsmo
Underhållsingenjör        E-post

Bengt-Olof Nilsson
Driftansvarig                 E-post

Fredrik Petersson
Energitekniker              E-post

Anders Blomqvist
Arbetsledare för hantverkare
                                   E-post

Anders Gustafsson
Arbetsledare för
fastighetsskötare         E-post