Bygglov

Inom miljö- och byggavdelningen hanterar vi bygglov, rivningslov, marklov, förhandsbesked och anmälningspliktiga ärenden. Vi ansvarar även för tillsyn av byggverksamheten. Tillsynsuppgifter gäller också för ovårdade byggnader och tomter, ventilationskontroll med mera. Allt detta gör vi enligt Plan- och bygglagen.

Vid besök rekommenderar vi dig att alltid ringa innan och boka en tid med en handläggare för att säkerställa att någon kan ta emot dig.

 

Kontakta oss

Bygglovshandläggare
Tfn: 0491-887 30 (ett gruppnummer)

Telefontid måndag-torsdag 9.30 - 11.30

OBS! Bygglovsfunktionen är stängd 27-28 december. Välkomna att kontakta Servicecenter, tfn 0491-88 000.

 

Bygglovsarkitekt
Mikael Strömberg
Tfn: 0491-880 00

Vid frågor av särskild betydelse med avseende på gestaltning, bebyggelse, stadsbild och kulturvärden.

Nås säkrast telefontid vardagar

9.30 - 11.30