Bygglov och anmälan

Inom byggavdelningen hanterar vi bygglov, rivningslov, marklov, förhandsbesked och anmälningspliktiga ärenden. Vi ansvarar även för tillsyn av byggverksamheten. Tillsynsuppgifter gäller också för ovårdade byggnader och tomter, ventilationskontroll med mera. Allt detta gör vi enligt Plan- och bygglagen.

Vid besök rekommenderar vi dig att alltid ringa innan och boka en tid med en handläggare för att säkerställa att någon kan ta emot dig.

 

Kontakta oss

Byggavdelningen


E-post: sbk@oskarshamn.se

Tfn: 0491-88000 (via Servicecenter)

Bygglovshandläggarna har telefontid måndag - torsdag kl. 09:30-11:30 på 0491-88730.

Byggnadsinspektörerna kontaktas via 0491-88000.

OBS! Byggavdelningen har stängt vecka 29.

Just nu är det många som ansöker om bygglov, vilket betyder att handläggningstiden kan vara längre än normalt.