Bygglov

Nu har högsäsongen börjat vilket innebär att det är många bygglov att hantera. Vi ber er ha överseende om handläggningstiderna upplevs som längre.Det är också många förfrågningar via telefon och mejl och svarstiderna kan bli något längre.

Inom miljö- och byggavdelningen hanterar vi bygglov, rivningslov, marklov, förhandsbesked och anmälningspliktiga ärenden. Vi ansvarar även för tillsyn av byggverksamheten. Tillsynsuppgifter gäller också för ovårdade byggnader och tomter, ventilationskontroll med mera. Allt detta gör vi enligt Plan- och bygglagen.

Vid besök rekommenderar vi dig att alltid ringa innan och boka en tid med en handläggare för att säkerställa att någon kan ta emot dig.

 

Kontakta oss

Bygglovshandläggare
Tfn: 0491-887 30 (ett gruppnummer)

Telefontid måndag-torsdag 9.30 - 11.30. 

Bygglovsarkitekt
Mikael Strömberg
Tfn: 0491-880 00

Vid frågor av särskild betydelse med avseende på gestaltning, bebyggelse, stadsbild och kulturvärden.

Nås säkrast telefontid vardagar

9.30 - 11.30