När behöver jag bygglov för att göra en fasadändring?

Inom ett område med detaljplan krävs det bygglov när byggnaden bland annat byter färg, fasadbeklädnad,taktäckningsmaterial, fönster eller dörrar.

Det finns vissa undantag för en- och tvåbostadshus. Ta därför alltid kontakt med Samhällsbyggnadskontoret för information om just din åtgärd kräver bygglov. Vi rekommenderar att skicka in ett foto på byggnaden till sbk@oskarshamn.se så gör vi en bedömning utifrån fotot om bygglov krävs. Det är bra om fotot även visar omgivande byggnader.