Tvätt av fordon

Att tvätta bilen på gatan eller andra asfalterade ytor är inte tillåtet om tvättvattnet med miljöfarliga ämnen rinner direkt ut i våra sjöar och vattendrag via kommunens dagvattensystem. Endast avspolning med vatten på gräsytor är tillåtet.

Tvätta därför din bil i en tvättanläggning med rening. I kommunen finns det automattvättar och gör-det-själv-hallar som är utrustade med egna reningsverk.

Vid tvätt av fordon avlägsnas olja, asfalt och flera tungmetaller. Dessa ämnen och tvättkemikalierna kan skada eller störa djur och växtlivet i vattenmiljön. Därför ställs särskilda krav på fordonstvättar. Vid reningen av tvättvattnet tas en stor del av de farliga oljeföroreningar och tungmetaller bort.

Samhällsbyggnadskontoret följer Naturvårdsverkets rekommendationer för fordonstvättar. 

Kontakta oss

Samhällsbyggnadskontoret
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
Oskarshamn