Lediga kommunala lokaler

Tekniska kontorets fastighetsavdelning sköter uthyrningen av Tekniska kontorets lokaler.

ADRESS                                 YTA                HYRA

Oskarshamn
Havslättsvägen 5                   86m²             förhandling

Påskallavik
-                                            -                    -

Misterhult
Hasselbacksvägen 8              237m²           förhandling