Lediga kommunala lokaler

Tekniska kontorets fastighetsavdelning sköter uthyrningen av Tekniska kontorets lokaler.

ADRESS                                 YTA                HYRA

Oskarshamn
-                                            -                    -

Påskallavik
-                                            -                    -

Misterhult

Hasselbacksvägen 8                237m²

Kontakta oss

Avdelningschef Richard Bergquist
Tfn: 0491-88000
Postadress:
Box 712
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Södra fabriksgatan 20
572 36 Oskarshamn

Ulrika Johansson
Ekonomiassistent        E-post

Håkan Blomberg
Projektingenjör       E-post

Peder Borgemo       
Underhållsingenjör      E-post

Erik Pilsmo
Underhållsingenjör       E-post

Bengt-Olof Nilsson
Driftansvarig              E-post

Fredrik Petersson
Energitekniker           E-post

Anders Blomqvist
Arbetsledare för hantverkare
                                 E-post

Anders Gustafsson
Arbetsledare för
fastighetsskötare       E-post