Lediga kommunala villatomter

Oskarshamns kommun har ett antal villatomter till försäljning. Tomterna finns i Oskarshamns alla tätorter. Vissa av tomterna består av naturmark där en del markarbete är nödvändigt innan man kan bygga. Andra tomter är mer förberedda, det vill säga fyllda eller urgrävda till en jämn nivå.

Alla våra tomter har vatten och avlopp framdraget till tomtgränsen och många av dem även fiber.

Är du intresserad av att köpa en villatomt ska du ställa dig i vår tomtkö. För att ställa dig i kommunens tomtkö ska du skicka in en anmälningsblankett och betala en avgift. Tomtköavgiften är för närvarande 300 kronor per år. Du är placerad i kön när avgiften är betald och registrerad hos kommunen.

Vid frågor kontakta Servicecenter, servicecenter@oskarshamn.se, 0491–880 00.

1. Oskarshamn

Fyrbåksvägen 10              1079 m²   300 000 kr
Fyrmästaregången 17      1111 m²    500 000 kr
Fyrmästaregången 11     1130 m²    500 000 kr
Fyrmästaregången 13    1158 m²    500 000 kr
Fyrmästaregången 18   1069 m²    500 000 kr
Pärnuvägen 5                    953 m²    300 000 kr
Pärnuvägen 26                 847 m²    380 000 kr
Pärnuvägen 15                  878 m²    380 000 kr
Kilgränd 3                          1278 m²    350000 kr
Kilgränd 5                          1299 m²    350000 kr

2. Påskallavik

Skolgatan 25                     1228 m²    250 000 kr
Skolgatan 23                     1200 m²    250 000 kr
Fliskärsvägen 24               800 m²       10 900 kr
Runnövägen 4                  960 m²       10 900 kr
Runnövägen 5                   895 m²       10 900 kr
Runnövägen 9                   916 m²        10 900 kr
Sikvägen 4                        1005 m²       10 900 kr

3. Fårbo

Ödängsvägen 3               1036 m²       10 900 kr

4. Figeholm

Ekollonvägen 6               1300 m²    400 000 kr
Ekollonvägen 4               1357 m²    400 000 kr
Ekollonvägen 2                1130 m²    400 000 kr
Rävuddeg. 2                     1015 m²      109 000 kr
Valkyrgatan 8                   963 m²        10 900 kr
Parkgatan 5                      909 m²        10 900 kr
Sandkullagatan 1            768 m²         10 900 kr
Elviragatan 11                    981 m²         10 900 kr
Elviragatan 13                   935 m²         10 900 kr
Elviragatan 14                 1037 m²         10 900 kr

5. Misterhult

Brinkvägen 8                    912 m²          8 000 kr
Jakobstorpsv 8               1016 m²          8 000 kr
Huggarevägen 3            954 m²          8 000 kr
Huggarevägen 6            986 m²          8 000 kr
Huggarevägen 8            936 m²          8 000 kr

6. Bockara

Mogatan 1                       1055 m²          8 000 kr
Mogatan 3                       859 m²          8 000 kr
Mogatan 4                     1069 m²          8 000 kr
Mogatan 5                       927 m²          8 000 kr

7. Kristdala

Stensögatan 11               1124 m²          8 000 kr
Stensögatan 18              1013 m²          8 000 kr
Stensögatan 20             1041 m²          8 000 kr
Västerviksvägen 38     2025 m²          8 000 kr
Berberisgatan 1            1008 m²          8 000 kr
Berberisgatan 3           1044 m²          8 000 kr
Berberisgatan 7              912 m²          8 000 kr
Korintgatan 6                 972 m²          8 000 kr
Berberisgatan 2             980 m²         8 000 kr
Berberisgatan 4           1030 m²          8 000 kr
Berberisgatan 11            945 m²          8 000 kr
Flädergatan 1                 994 m²          8 000 kr
Flädergatan 3                 1119 m²          8 000 kr
Flädergatan 4              1020 m²           8 000 kr
Flädergatan 5              1056 m²            8 000 kr