Lediga kommunala villatomter

Oskarshamns kommun har ett antal villatomter till försäljning. Tomterna finns i Oskarshamns alla tätorter. Vissa av tomterna består av naturmark där en del markarbete är nödvändigt innan man kan bygga. Andra tomter är mer förberedda, det vill säga fyllda eller urgrävda till en jämn nivå.

Alla våra tomter har vatten och avlopp framdraget till tomtgränsen och många av dem även fiber.

Är du intresserad av att köpa en villatomt ska du ställa dig i vår tomtkö. För att ställa dig i kommunens tomtkö ska du skicka in en anmälningsblankett och betala en avgift. Tomtköavgiften är för närvarande 300 kronor per år. Du är placerad i kön när avgiften är betald och registrerad hos kommunen.

Vid frågor kontakta Servicecenter, servicecenter@oskarshamn.se, 0491–880 00.

1. Oskarshamn Ekebo

Fyrbåksvägen 10           1079 m²   300000 kr
Fyrmästaregången 17   1111 m²    500000 kr
Fyrmästaregången 9     1140 m²    500000 kr
Fyrmästaregången 11   1130 m²    500000 kr
Fyrmästaregången 13   1158 m²    500000 kr
Fyrmästaregången 18   1069 m²    500000 kr
Fyrmästaregången 16   1064 m²    500000 kr

2. Oskarshamn Kristineberg

Pärnuvägen 5                953 m²     300000 kr
Pärnuvägen 26              847 m²     380000 kr
Pärnuvägen 24              815 m²     380000 kr
Pärnuvägen 13              977 m²     RESERVERAD
Pärnuvägen 15              878 m²     380000 kr

3. Påskallavik

Skolgatan 23 A            1323 m²      250000 kr
Skolgatan 23 B            1228 m²      250000 kr
Skolgatan 21 B            1200 m²      250000 kr
Skolgatan 21 A            1248 m²      250000 kr
Fliskärsvägen 24            800 m²      10900 kr
Runnövägen 4               960 m²       10900 kr
Runnövägen 5               895 m²       10900 kr
Runnövägen 9               916 m²       10900 kr
Sikvägen 4                  1005 m²       10900 kr

4. Fårbo

Ödängsvägen 3           1036 m²       10900 kr

5. Figeholm

Ekollonvägen 6           1300 m²      400000 kr
Ekollonvägen 4           1357 m²      400000 kr
Ekollonvägen 2           1130 m²      400000 kr
Rävuddeg. 2               1015 m²      109000 kr
Valkyrgatan 8              963 m²       10900 kr
Parkgatan 5                 909 m²       10900 kr
Sandkullagatan 1         768 m²       10900 kr
Elviragatan 11             981 m²       10900 kr
Elviragatan 13             935 m²       10900 kr
Elviragatan 14           1037 m²       10900 kr

6. Misterhult

Brinkvägen 8              912 m²          8000 kr
Jakobstorpsväg 8      1016 m²          8000 kr
Huggarevägen 3         954 m²          8000 kr
Huggarevägen 6         986 m²          8000 kr
Huggarevägen 8         936 m²          8000 kr

7. Bockara

Mogatan 1               1055 m²          8000 kr
Mogatan 3                 859 m²          8000 kr
Mogatan 4               1069 m²          8000 kr
Mogatan 5                927 m²           8000 kr

8. Kristdala

Stensögatan 11       1124 m²          8000 kr
Stensögatan 18       1013 m²          8000 kr
Stensögatan 20       1041 m²          8000 kr
Västerviksvägen 38   2025 m²          8000 kr
Berberisgatan 1      1008 m²          8000 kr
Berberisgatan 3      1044 m²          8000 kr
Berberisgatan 7        912 m²          8000 kr
Korintgatan 6           972 m²          8000 kr
Berberisgatan 2        980 m²          8000 kr
Berberisgatan 4      1030 m²          8000 kr
Berberisgatan 11      945 m²          8000 kr
Flädergatan 1          994 m²           8000 kr
Flädergatan 3        1119 m²           8000 kr
Flädergatan 4        1020 m²           8000 kr
Flädergatan 5        1056 m²           8000 kr