Lediga kommunala villatomter

Oskarshamns kommun har ett antal villatomter till försäljning. Tomterna finns i Oskarshamns alla tätorter. Vissa av tomterna består av naturmark där en del markarbete är nödvändigt innan man kan bygga. Andra tomter är mer förberedda, det vill säga fyllda eller urgrävda till en jämn nivå.

Alla våra tomter har vatten och avlopp framdraget till tomtgränsen och många av dem även fiber.

Är du intresserad av att köpa en villatomt ska du ställa dig i vår tomtkö. För att ställa dig i kommunens tomtkö ska du skicka in en anmälningsblankett och betala en avgift. Tomtköavgiften är för närvarande 300 kronor per år. Du är placerad i kön när avgiften är betald och registrerad hos kommunen.

Vid frågor kontakta Servicecenter, servicecenter@oskarshamn.se, 0491–880 00.

1. Oskarshamn Ekebo

GALTBÅDAN 7 - Fyrbåksvägen 10           1079 m²   300 000 kr
ALHÄLLAN 1 - Fyrmästaregången 17      1111 m²    500 000 kr
Fyrmästaregången 9     1140 m²    500 000 kr
Fyrmästaregången 11   1130 m²    500 000 kr
Fyrmästaregången 13   1158 m²    500 000 kr
Fyrmästaregången 18   1069 m²    500 000 kr

2. Oskarshamn Kristineberg

Pärnuvägen 5                953 m²     300 000 kr
Pärnuvägen 26              847 m²     380 000 kr
Pärnuvägen 24              815 m²     380 000 kr
Pärnuvägen 13              977 m²     RESERVERAD
Pärnuvägen 15              878 m²     380 000 kr

3. Påskallavik

Skolgatan 23 A            1323 m²      250 000 kr
Skolgatan 23 B            1228 m²      250 000 kr
Skolgatan 21 B            1200 m²      250 000 kr
Skolgatan 21 A            1248 m²      250 000 kr
Fliskärsvägen 24            800 m²      10 900 kr
Runnövägen 4               960 m²       10 900 kr
Runnövägen 5               895 m²       10 900 kr
Runnövägen 9               916 m²       10 900 kr
Sikvägen 4                  1005 m²       10 900 kr

4. Fårbo

Ödängsvägen 3           1036 m²       10 900 kr

5. Figeholm

Ekollonvägen 6           1300 m²      400 000 kr
Ekollonvägen 4           1357 m²      400 000 kr
Ekollonvägen 2           1130 m²      400 000 kr
Rävuddeg. 2               1015 m²      109 000 kr
Valkyrgatan 8              963 m²       10 900 kr
Parkgatan 5                 909 m²       10 900 kr
Sandkullagatan 1         768 m²       10 900 kr
Elviragatan 11             981 m²       10 900 kr
Elviragatan 13             935 m²       10 900 kr
Elviragatan 14           1037 m²       10 900 kr

6. Misterhult

Brinkvägen 8              912 m²          8 000 kr
Jakobstorpsväg 8      1016 m²          8 000 kr
Huggarevägen 3         954 m²          8 000 kr
Huggarevägen 6         986 m²          8 000 kr
Huggarevägen 8         936 m²          8 000 kr

7. Bockara

Mogatan 1               1055 m²          8 000 kr
Mogatan 3                 859 m²          8 000 kr
Mogatan 4               1069 m²          8 000 kr
Mogatan 5                927 m²           8 000 kr

8. Kristdala

Stensögatan 11       1124 m²          8 000 kr
Stensögatan 18       1013 m²          8 000 kr
Stensögatan 20       1041 m²          8 000 kr
Västerviksvägen 38   2025 m²        8 000 kr
Berberisgatan 1      1008 m²          8 000 kr
Berberisgatan 3      1044 m²          8 000 kr
Berberisgatan 7        912 m²          8 000 kr
Korintgatan 6           972 m²          8 000 kr
Berberisgatan 2        980 m²          8 000 kr
Berberisgatan 4      1030 m²          8 000 kr
Berberisgatan 11      945 m²          8 000 kr
Flädergatan 1          994 m²           8 000 kr
Flädergatan 3        1119 m²           8 000 kr
Flädergatan 4        1020 m²           8 000 kr
Flädergatan 5        1056 m²           8 000 kr