Specialkost

Elever som av medicinska skäl behöver anpassad mat kan få specialkost i skolrestaurangen. Då krävs intyg från sjukvårdspersonal.

Flera alternativ i det ordinarie utbudet

Oskarshamns kommun har som ambition att måltiderna i skolan ska passa så många som möjligt. Färre speciallösningar gör att vi kan minska matsvinnet och lägga större resurser på den ordinarie maten. Oskarshamns skolrestauranger erbjuder därför alltid 3 alternativa lunchrätter, varav minst en lakto-ovo-vegetarisk, ett stort utbud av grönsaker. Genom vårt stora dagliga utbud och genom dialog med matgästerna kan vi tillgodose de flesta behov. Oskarshamns kommun erbjuder inte specialkost till någon, i form av så kallade ”modedieter”.

Specialkost av medicinska skäl

Elever som av olika anledningar ändå inte kan äta av den ordinarie maten kan få specialkost serverad i skolrestaurangen. Specialkost erbjuds från och med den 1 januari 2018 enbart till elever som av medicinska skäl behöver anpassad mat. Intyg från läkare eller dietist krävs. Elever utan medicinska skäl erbjuds istället alternativ i det ordinarie utbudet. Det finns till exempel alltid minst ett lakto-ovo-vegetariskt alternativ.

Kost för barn med särskilda behov är en form av specialkost

Ett exempel på specialkost är så kallad kost för barn med särskilda behov. Denna kost ges exempelvis till elever som inte växer som förväntat. Skolmåltiden blir då extra viktig för att eleven ska täcka sitt energi- och näringsbehov och orka med skolarbetet. För det mesta fungerar den ordinarie menyn, där eleven kan välja bort rätter och finna alternativ bland övriga rätter. Särskild kost erbjuds endast om starka medicinska skäl finns. Kost för barn med särskilda behov erbjuds under en begränsad tidsperiod och ska följas upp av behandlaren. Observera att kravet om näringsriktig skolmat inte alltid kan följas fullt ut vid vissa av dessa typer av koster.

Vegetarisk kost och kost fri från fläsk

Vegetarisk kost räknas inte som specialkost, för varje dag serveras minst ett lakto-ovo-vegetariskt alternativ som alla kan välja. Inte heller kost fri från fläskkött räknas som specialkost, eftersom eleven kan välja andra alternativ de gånger vi serverar fläskkött. Dessa koster är avvikande kost.

Ansöka om specialkost eller avvikande kost

För att ditt barn ska få special- eller avvikande kost behöver du lämna dessa dokument till barnets skolsköterska eller förskolechef: 

  • Intyg från läkare eller dietist (gäller ej avvikande kost) 
  • Ifylld och signerad blankett (Kostintyg-specialkost eller/och Kostintyg avvikande kost)

Blanketterna finns hos skolsköterska eller förskolechefen.

Om du redan har lämnat in ett medicinskt intyg från sjukvården, räcker det att du lämnar ifylld blankett till skolsköterska eller förskolechef.

Blanketten ”kostintyg- specialkost” ska förnyas en gång per år i samband med läsårsstart. Intyg från sjukvården förnyas vid behov utifrån medicinsk bedömning.

Kontakta oss vid sjukdom och förändringar

Om ditt barn har specialkost/avvikande kost, kontakta skolrestaurangen om ditt barn är sjukt och när barnet är tillbaka i skolan igen. Detta för att minska matsvinn och onödigt arbete.

Kontakta skolsköterska eller förskolechefen om:

  • Ditt barns behov av specialkost ändras. 
  • Ditt barn inte längre behöver specialkost eller byter skola.

Om eleven under två veckors tid inte hämtat ut sin specialkost kommer den att dras in.

Specialkosten hämtas alltid i köket

Specialkosten hämtas alltid i köket. I varje skolrestaurang finns det alltid en kökspersonal som kan svara på vad maten innehåller. De bär ett svart förkläde med röd text på.

Om något barn får i sig fel mat, kontaktas alltid vårdnadshavare, personal och kökschef omgående.

Frågor och synpunkter

Kontakta i första hand restaurangen på ditt barns skola om du har frågor eller synpunkter. För övergripande frågor, kontakta Lillemor Persson, avdelningschef, lillemor.persson@oskarshamn.se