Miljö- och hälsoskydd

Följande ordningsföreskrift gäller alla som vistas i Oskarshamns kommun. Oskarshamns kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö

Miljöskydd

För att skydda miljön på bästa sätt för kommande generationer finns det olika lagar och regler för hur vi ska ta hand om hälsan och miljön.

Miljö handlar inte bara om yttre miljö utan också om vår närmiljö och inomhusmiljö. Det är inte bara stora industrier som omfattas av miljölagstiftningen utan jordbruk och biltvättar är exempel på små verksamheter som också omfattas. Reglerna om kemikalier, avlopp och avfall är andra delar som ryms i miljölagstiftningen.

Samhällsbyggnadskontoret ser till att gällande lagar och regler följs. Vi informerar, ger råd och ställer krav, både till företag och till privatpersoner. Genom förebyggande information och besök hos verksamheter som påverkar miljön, arbetar vi för en hälsosam livsmiljö i kommunen.

Hälsoskydd

Hälsoskydd är det arbete som görs för att förebygga och undvika att människor får besvär eller blir sjuka av inomhusmiljön. Det innebär till exempel att det ska vara säkert att vistas på en skola eller en förskola, bada på kommunala badplatser, i en bassäng eller gå till frisören.

Inomhusmiljö

Problem med inomhusmiljön handlar oftast om:

• Fukt
• Mögel
• Temperatur
• Drag eller dålig luftkvalitet
• Dålig lukt
• Buller
• Röklukt från grannars vedeldning

Har du problem med inomhusmiljön i din lägenhet?

Då ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening. De bör då få viss tid på sig att undersöka problemet och föreslå en åtgärd. Om du inte får hjälp kan du kontakta oss på Samhällsbyggnadskontoret.

Kontakta oss

Samhällsbyggnadskontoret
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
Oskarshamn