Eldning av trädgårdsavfall

Enligt gällande lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter är eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall endast tillåten under månaderna april och oktober. Du måste dock se till att det inte uppstår brandrisk eller olägenhet.

Kom ihåg att alltid kontrollera om det råder allmänt eldningsförbud i kommunen genom att först kontakta Räddningstjänsten, 070-682 83 10, innan du börjar elda.

Det är förbjudet att elda annat avfall än trädgårdsavfall. Du får alltså inte elda till exempel hushållsavfall, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor, träpallar och dylikt, eftersom det då kan spridas hälsofarliga gaser och kan bildas giftiga restprodukter.

Att tänka på för att elda säkert:

  • Elda inte vid torr och blåsig väderlek.
  • Elda bara torrt material och aldrig fuktiga kvistar, blött gräs och våta löv, eftersom det kan bildas rök som är farlig för hälsan vid eldning av blött material.
  • Elda enbart trädgårdsavfall.
  • Se till att snabbt få fyr på brasan, vilket lättast sker om avfallet är helt torrt.
  • Informera räddningstjänsten inför större brasor.
  • Ha alltid släckningsutrustning till hands.

Kompostera själv eller lämna för återvinning

Om det är möjligt bör du undvika att elda ditt trädgårdsavfall i tätbebyggda områden. Risken är stor att dina grannar får besvär av rök om du eldar trädgårdsavfallet i ett tätbebyggt område. Även personer med astma och andra allergier kan besväras av röken. Det bästa är att du tar hand om trädgårdsavfallet på annat sätt.

Trädgårdsavfall kan lämnas för återvinning på Storskogen. Du kan även kontakta Kalmarsundsregionens Renhållare för att skaffa ett trädgårdsabonnemang.

Det bästa och mest hållbara för miljön är om du själv komposterar ditt trädgårdsavfall. Om du finfördelar trädgårdsavfallet med en kompostkvarn, och rör om då och då, går komposteringsprocessen snabbare. Vattna också om komposten verkar torr.

Kontakta oss

Samhällsbyggnadskontoret
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
Oskarshamn