Ej anmälningspliktiga hygieniska verksamheter

Inspektörer från samhällsbyggnadskontoret gör även tillsynsbesök på verksamheter som inte behöver anmälas. Exempel på verksamhetstyper som inte behöver anmälas till Samhällsbyggnadskontoret är:

 • frisörsalonger
 • gymanläggningar
 • fotvårdsmottagningar
 • massageverksamheter

Vid tillsynsbesöken kontrolleras att verksamheten sköts på ett hygieniskt sätt så att inte kunder och besökare utsätts för hälsorisker. Inspektörerna kontrollerar:

 • hur städrutinerna fungerar
 • lokalernas skick
 • hur utrustning rengörs
 • om riskbedömning görs med tanke på allergier och/eller sjukdomar vid behandling
 • hur avfall hanteras
 • hur eventuella kemikalier hanteras
 • om obligatorisk ventilationskontroll (OVK) gjorts samt resultatet från denna.

För tillsynsbesöken tas vanligtvis en timavgift ut. I avgiften ingår förberedelse, själva tillsynen samt rapportskrivning.