Hygienisk behandling

1. Anmäl verksamhet med hygienisk behandling

Om du yrkesmässigt ska erbjuda så kallad hygienisk behandling till allmänheten, kan du behöva anmäla det till Samhällsbyggnadskontoret. Du ska göra en anmälan om du i din behandling kommer att använda redskap som penetrerar huden. Skälet är att den behandling du erbjuder innebär en risk för blodsmitta.

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter är:

  • akupunktur
  • fotvård
  • tatuering
  • piercing
  • kroppsmodifiering (implantat under huden, ärrbildning, brännmärkning och kluven tunga)

Anmäl verksamhet med hygienisk behandling till Samhällsbyggnadskontoret senast 6 veckor innan verksamheten startar. Det är viktigt att du anmäler, eftersom du annars kan få betala en miljösanktionsavgift.

2. Egenkontroll

Du ska kontrollera att din verksamhet uppfyller aktuella lagkrav. Detta kallas egenkontroll och görs för att minska skaderisker och miljöpåverkan. Kraven på egenkontroll ska anpassas till varje verksamhet.

3. Avgift för tillsyn

Inspektörer från Samhällsbyggnadskontoret gör regelbundet tillsynsbesök för att kontrollera din verksamhet. För det betalar du en avgift. Tillsynen gäller också verksamheter som exempelvis massage och hårvård, trots att de inte är anmälningspliktiga.

4. Mer information

Mer information om yrkesmässig hygienisk verksamhet och regler finns på Socialstyrelsens hemsida. 

Kontakta oss

Samhällsbyggnadskontoret
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
Oskarshamn