Miljöskydd

För att skydda miljön på bästa sätt för kommande generationer finns det olika
lagar och regler för hur vi ska ta hand om hälsan och miljön.

Miljö handlar inte bara om yttre miljö utan också om vår närmiljö och inomhusmiljö. Det är inte bara stora industrier som omfattas av miljölagstiftningen utan jordbruk och biltvättar är exempel på små verksamheter som också omfattas. Reglerna om kemikalier, avlopp och avfall är andra delar som ryms i miljölagstiftningen.

Samhällsbyggnadskontoret ser till att gällande lagar och regler följs. Vi informerar, ger råd och ställer krav, både till företag och till privatpersoner. Genom förebyggande information och besök hos verksamheter som påverkar miljön, arbetar vi för en hälsosam livsmiljö i kommunen.

Följande ordningsföreskrift gäller alla som vistas i Oskarshamns kommun. Oskarshamns kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö

Samhällsbyggnadskontoret
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
Oskarshamn
Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn