Felanmälan

Servicecenter tar emot alla felanmälningar under kontorstid.

Övriga tider sker akut felanmälan till följande telefonnummer:

Fastigheter
Telefon 0491-76 41 99

Vatten och avlopp
Telefon 0470-176 60

Gator och vägar
Telefon 0470-176 60

Parker, skog och lekplatser
Telefon 0470-176 60

Parkeringsautomater
Telefon 0491-76 41 99

Bussväntkurer Kalmar länstrafik
Telefon 0491-76 12 00

Gatubelysning 
Felanmälan på gatubelysning gör du här