Gator och parker samt trafik och parkering

Vår gatuavdelning har ett 40-tal medarbetare; maskin- och fordonsförare, anläggningsarbetare, rörläggare, parkarbetare, parkeringsvakter, administrativ personal samt säsongsanställda.

Tillsammans ansvarar vi för gator och vägar, park och skog, parkeringar, allmänna platser och intern service till övriga förvaltningar.

Göran Svensson Gatuchef
Tfn: 0491- 88 000
Postadress:
Box 712
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Södra Fabriksgatan 20
572 36 Oskarshamn

E-post

 

Åke Karlsson Gatuingenjör - gator o vägar/snöröjning
E-post

Roger Karlsson Arbetsledare - ledningsnät/vatten o avlopp
E-post

Kaj Eriksson Parkförman
E-post

Arne Erlandsson Transportledare 
E-post

Helen Gustavsson Biluthyrning 
E-post

Anna Josefsson Projekteringsingenjör vatten o avlopp
Anslutningsfrågor vatten o avlopp
E-post

Robert Norling Projektledare VA-utbyggnader
E-post

Jerry Svensson Projekteringsingenjör - mark o gator 
E-post

Christer Nesting Utredningsingenjör - allmänt
Bidrag till enskilda vägar, Gatubelysningsfrågor 
E-post

Anne Wernersson Ekonomiassistent  inkommande fakturor
Förråd
E-post

Anne Honkanen Ekonomiassistent personalfrågor
E-post

Mats Åberg Projektledare
E-post

 

Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn