Gator samt trafik och parkering

Gatuavdelningen ansvarar för planering, byggande och förvaltning av gator, vägar och övriga allmänna platser inom kommunen. Det innebär bland annat att vi förvaltar kommunens gator, gång- och cykelvägar, broar, torg och industrispår. Vi budgeterar, planerar och upphandlar samt beställer drift och underhåll av alla de områdena.
Vi fullgör kommunens skyldigheter som väghållare. Det innebär drift, underhåll och investeringar i gator. Trafiksäkerhetsarbetet är också ett viktigt inslag i verksamheten.
Vår verksamhet leds politiskt av tekniska nämnden.

Gatuavdelningen
Göran Svensson Gatuchef
Tfn: 0491- 76 42 59
Postadress:
Box 712
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Södra Fabriksgatan 20
572 36 Oskarshamn

 

E-post

 

Åke Karlsson Gatuingenjör - gator o vägar/snöröjning
Tel 0491-76 42 53
E-post

Roger Karlsson Arbetsledare - ledningsnät/vatten o avlopp
Tel 0491-76 48 42
E-post

Kaj Eriksson Parkförman
Tel 0491-76 42 41
E-post

Bengt Kaspersson Transportledare
Tel 0491-76 42 57
E-post

Helen Gustavsson Biluthyrning
Tel 0491-76 42 54
E-post

Anna Josefsson
Projekteringsingenjör vatten o avlopp
Anslutningsfrågor vatten o avlopp
Tel 0491-76 46 63
E-post

Robert Norling Projektledare VA-utbyggnader
Tel 0491-882 26
E-post

Jerry Svensson Projekteringsingenjör - mark o gator
Tel 0491-882 28
E-post

Christer Nesting Utredningsingenjör - allmänt
Bidrag till enskilda vägar, Gatubelysningsfrågor
Tel 0491-76 42 63
E-post

Anne Wernersson Ekonomiassistent  inkommande fakturor
Förråd
Tel 0491-882 50
E-post

Anne Honkanen Ekonomiassistent personalfrågor
Tel 0491-882 58
E-post

Mats Åberg Projektledare
Tel 0491-76 42 57
E-post

 

Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn