Gator samt trafik och parkering

Gatuavdelningen ansvarar för planering, byggande och förvaltning av gator, vägar och övriga allmänna platser inom kommunen. Det innebär bland annat att vi förvaltar kommunens gator, gång- och cykelvägar, broar, torg och industrispår. Vi budgeterar, planerar och upphandlar samt beställer drift och underhåll av alla de områdena.
Vi fullgör kommunens skyldigheter som väghållare. Det innebär drift, underhåll och investeringar i gator. Trafiksäkerhetsarbetet är också ett viktigt inslag i verksamheten.
Vår verksamhet leds politiskt av tekniska nämnden.   

Transportdispens

Trafikverket har särskilda bestämmelser gällande breda, långa och tunga fordon.
Ansökan om transportdispens görs på Trafikverkets hemsida. Blanketten fylls i och skickas till trafikverket. Klicka på länken nedan för mer information
Ansökan om transportdispens
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/vag/Transportdispens/

Kontakta oss

Göran Svensson Gatuchef
Tfn: 0491- 88 000
Postadress:
Box 712
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Södra Fabriksgatan 20
572 36 Oskarshamn

E-post 

Åke Karlsson Gatuingenjör - gator o vägar/snöröjning
E-post

Roger Karlsson Arbetsledare - ledningsnät/vatten o avlopp
E-post

Kaj Eriksson Parkförman
E-post

Arne Erlandsson Fordonschef 
E-post

Helen Gustavsson Ekonomiadministratör, bilpoolen, inkommande fakturor 
E-post

Anna Josefsson Projekteringsingenjör vatten o avlopp
Anslutningsfrågor vatten o avlopp
E-post

Robert Norling Projektledare VA-utbyggnader
E-post

Jerry Svensson Projekteringsingenjör - mark o gator 
E-post

Christer Nesting Utredningsingenjör - allmänt
Bidrag till enskilda vägar, Gatubelysningsfrågor 
E-post

Anne Honkanen Ekonomiassistent, personalfrågor
E-post

Mats Åberg Projektledare
E-post

Noor Attar Bash Trafikingenjör
E-post