Arbeten som är på gång nu

1. Gång- o cykelbana längs Karlsborgsvägen

Arbetet har inletts med att bygga gång- och cykelbana (GC-bana) längs Karlsborgsvägen i Kristineberg. Utförandet blir liknande det som gjordes på Kristinebergsvägen förra året.
Arbetet utförs på entreprenad av Skanska, och ska vara klart till sommaren 2017.

3. Ledningsarbeten i Nynäsvägen, Oskarshamn

Tekniska kontoret har påbörjat omläggningen av VA-ledningarna i Nynäsvägen. Arbetet utförs i egen regi och beräknas vara klara till 30 juni. 

4. Nytt resecentrum vid järnvägsstationen

Arbetet pågår för nya resecentrum vid järnvägsstationen. Meparten av markarbetena är klara, men en mindre del i anslutning till stationshuset kvarstår till hösten 2017, efter att ombyggnaden av stationshuset är klart. Arbetet utförs av NCC.

5. VA-utbyggnad till Långö–Kråkelund

Arbetet närmar sig slutet med att bygga vatten- och avloppsledningar från Simpvarp ut till Långö och Kråkelund. Kommunen ska köpa renvatten av OKG och få leverera avloppsvattnet tillbaka till reningsverket vid Simpvarp. Till största delen kommer dessa ledningar att förläggas på sjöbotten. Arbetet utförs på entreprenad av NCC. Ledningarna ska vara klara till sommaren 2017.

6. Avlopp till Kilen 

Upphandling av entreprenör pågår för att förse Kilen med kommunalt avlopp. Området har sedan tidigare kommunalt vatten. I projektet ingår även ett utbyte av den gamla vattenledningen. Byggstart är planerad till sommaren 2017 och kommer att utföras på entreprenad av PEAB.

7. Ledningsarbeten i Furuvägen o Trankärrsvägen

Arbetet har påbörjats med vatten och avloppsledningarna i Furuvägen mellan Hantverksgatan och Trankärrsvägen, samt in på Trankärrsvägen, samtidigt kompletteras ledningarna med dagvattenledning.
Arbetet utförs på entreprenad av PEAB och ska vara klart under hösten 2017.

8. Fyrmästaregången i Ekebo, nya villatomter

Arbetet med utbyggnad av vatten o avlopp, fjärrvärme, el o fiber på Fyrmästaregången inom Ekebo-området startar inom kort. Här skapas 11 st nya villatomter.
Tomterna kommer att släppas senvåren 2018.
Byggstart är planerad till sommaren 2017 och arbetet utförs på entreprenad av NCC.

Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn