Bidrag till enskilda vägar

Driftsbidrag

OBS!

För de vägar som har statligt vägbidrag från Trafikverket är det kommunala bidraget för år 2015 (utbetalat mars/april 2016)  33% av Trafikverkets beviljade bidrag.

Driftbidraget för år 2016 planeras att betalas ut under mars/april 2017.

 

Enskilda väghållare kan erhålla bidrag för drift och underhåll av privata vägar. Bidrag sökes hos Trafikverket och kommunen.

Länk till Trafikverkets bidragsregler:

http://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/ansok-om-bidrag/ansok-om-bidrag-for-enskild-vagar/

Ansökningsblankett för driftsbidrag från Trafikverket

http://www.trafikverket.se/Privat/Vagar-och-jarnvagar/Enskilda-vagar/Blanketter-for-enskilda-vagar/

Kommunens regler för stöd till enskild väghållning

Författningssamling nr 339.1
Kommunens driftsbidrag utbetalas för närvarande med upp till 40% av Trafikverkets utbetalade driftsstöd till enskilda vägar med statligt och kommunalt driftsbidrag.
Till enskilda vägar med enbart kommunalt driftsbidrag utbetalas 5,25 kronor per meter väg. Inget bidrag utgår dock för vägar kortare än 300 meter, en sträcka som också avräknas på de bidragsberättigade vägarna.

Investeringsbidrag

För närvarande finns inga medel för att lämna bidrag till investeringar (upprustningar/nybyggnader) av enskilda vägar.

Handläggare för dessa frågor hos Tekniska kontoret är Christer Nesting.

Bidrag enskilda vägar
Christer Nesting
Utredningsingenjör
Tfn: 0491-76 42 63
Postadress:
Box 712
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Södra Fabriksgatan 20
Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn