Bidrag till enskilda vägar

Driftbidrag för 2017

Samtliga kommunala vägbidrag för 2017 har utbetalats under april 2018. För de vägar som även har bidrag från Trafikverket  utgör det kommunala bidraget i år 31% av Trafikverkets beviljade bidrag. 

Om du saknar vägbidraget från kommunen var vänlig ta kontakt snarast. 

För de vägar som enbart har kommunalt driftbidrag och inspekterades under hösten 2017 med anmärkning om åtgärder kommer en ny inspektion att utföras under maj 2018. Först därefter kommer detta bidrag att betalas ut.  
 

Enskilda väghållare kan erhålla bidrag för drift och underhåll av privata vägar. Bidrag sökes hos Trafikverket. Enskilda vägar som Trafikverket beviljat bidrag för kommer automatiskt att även få bidrag från kommunen genom information från Trafikverket.

För enskilda vägar som inte uppfyller Trafikverkets krav kan det i vissa fall erhållas kommunalt bidrag för drift och underhåll. Detta bidrag sökes direkt hos kommunen.

 

Länk till Trafikverkets bidragsregler:

http://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/ansok-om-bidrag/ansok-om-bidrag-for-enskild-vagar/

Ansökningsblankett för driftsbidrag från Trafikverket

http://www.trafikverket.se/Privat/Vagar-och-jarnvagar/Enskilda-vagar/Blanketter-for-enskilda-vagar/

Kommunens regler för stöd till enskild väghållning

Författningssamling nr 339.1
Kommunens driftsbidrag utbetalas för närvarande med upp till 40% av Trafikverkets utbetalade driftsstöd till enskilda vägar med statligt och kommunalt driftsbidrag.

Till enskilda vägar med enbart kommunalt driftsbidrag utbetalas 5,25 kronor per meter väg. Inget bidrag utgår dock för vägar kortare än 300 meter, en sträcka som också avräknas på de bidragsberättigade vägarna.

Investeringsbidrag

För närvarande finns inga medel för att lämna bidrag till investeringar (upprustningar/nybyggnader) av enskilda vägar.

Handläggare för dessa frågor hos Tekniska kontoret är Christer Nesting.

Kontakta oss

Christer Nesting
Utredningsingenjör
Postadress:
Box 712
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Södra Fabriksgatan 20