Gräva i kommunens mark, trafikanordningsplan, ansökningsblanketter

Gräva i kommunens mark

Kontakta oss

Göran Svensson Gatuchef
Tfn: 0491- 88 000
Postadress:
Box 712
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Södra Fabriksgatan 20
572 36 Oskarshamn

E-post

 

Åke Karlsson Gatuingenjör - gator o vägar/snöröjning
E-post

Roger Karlsson Arbetsledare - ledningsnät/vatten o avlopp
E-post

Kaj Eriksson Parkförman
E-post

Arne Erlandsson Fordonschef 
E-post

Helen Gustavsson Biluthyrning 
E-post

Anna Josefsson Projekteringsingenjör vatten o avlopp
Anslutningsfrågor vatten o avlopp
E-post

Robert Norling Projektledare VA-utbyggnader
E-post

Jerry Svensson Projekteringsingenjör - mark o gator 
E-post

Christer Nesting Utredningsingenjör - allmänt
Bidrag till enskilda vägar, Gatubelysningsfrågor 
E-post

Anne Wernersson Ekonomiassistent  inkommande fakturor
Förråd
E-post

Anne Honkanen Ekonomiassistent personalfrågor
E-post

Mats Åberg Projektledare
E-post

Noor Attar Bash
E-post