Gräva i kommunens mark, trafikanordningsplan, ansökningsblanketter

Göran Svensson Gatuchef
Tfn: 0491- 76 42 59
Postadress:
Box 712
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Södra Fabriksgatan 20
572 36 Oskarshamn

 

E-post

 

Åke Karlsson Gatuingenjör - gator o vägar/snöröjning
Tel 0491-76 42 53
E-post

Roger Karlsson Arbetsledare - ledningsnät/vatten o avlopp
Tel 0491-76 48 42
E-post

Kaj Eriksson Parkförman
Tel 0491-76 42 41
E-post

Bengt Kaspersson Transportledare
Tel 0491-76 42 57
E-post

Helen Gustavsson Biluthyrning
Tel 0491-76 42 54
E-post

Anna Josefsson
Projekteringsingenjör vatten o avlopp
Anslutningsfrågor vatten o avlopp
Tel 0491-76 46 63
E-post

Robert Norling Projektledare VA-utbyggnader
Tel 0491-882 26
E-post

Jerry Svensson Projekteringsingenjör - mark o gator
Tel 0491-882 28
E-post

Christer Nesting Utredningsingenjör - allmänt
Bidrag till enskilda vägar, Gatubelysningsfrågor
Tel 0491-76 42 63
E-post

Anne Wernersson Ekonomiassistent  inkommande fakturor
Förråd
Tel 0491-882 50
E-post

Anne Honkanen Ekonomiassistent personalfrågor
Tel 0491-882 58
E-post

Mats Åberg Projektledare
Tel 0491-76 42 57
E-post

 

Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn