Gatubelysning

Felanmälan för trasig gatubelysning görs till Oskarshamns Energi, antingen på telefon 0491-881 10 eller via en webbtjänst för felanmälan hos Oskarshamn energi.

Gatuavdelningen har ansvaret för belysning längs kommunala gator och vägar. Drift och underhåll sköts av Oskarshamn Energi.

Önskar du ny bygdebelysning kan du läsa mer om det i  kommunens belysningspolicy.

Gatubelysning

 

Kontakta oss

Christer Nesting
Utredningsingenjör
Postadress:
Box712
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Södra Fabriksgatan 20