Gatubelysning

Oskarshamns kommun har ansvaret för belysning längs kommunala gator och vägar. Drift och underhåll sköts av Oskarshamn Energi. Felanmälan för trasig gatubelysning gör du därför till Oskarshamn Energi, antingen på telefon 0491–881 10 eller via webbtjänst för felanmälan hos Oskarshamn Energi.

Önskar du ny bygdebelysning kan du läsa mer om det i vår policy för gatubelysning.

Gatubelysning

Kontakta oss

Christer Nesting
Utredningsingenjör
Postadress:
Box712
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Södra Fabriksgatan 20