Gräva i kommunens mark, trafikanordningsplan (TA)

För att gräva i kommunens mark behöver du skicka en trafikanordningsplan (TA-plan). Nedan hittar du blanketter som du ska fylla och skicka till tekniska kontoret. Du kan även använda dig av Trafikanordningsplan exempelsamling för att bifoga TA-plan med din ansökan. Ansökan ska göras i god tid innan arbetet påbörjas.

Tillstånd att gräva

Ansökningsblankett för grävning i kommunal mark
Anvisningar för grävning i Kommunal mark 
Ansökningsblankett Trafikanordningsplaner
Anvisningarför schakt nära kablar och elanläggningar
Trafikanordningsplaner exempelsamling

Gräva i kommunens mark

Trafikanordningsplan (TA plan) exempel