Gräva i kommunens mark, trafikanordningsplan, ansökningsblanketter

För att gräva i kommunens mark behöver du skicka en TA-plan. Nedan hittar du blanketter som du ska fylla och skicka till tekniska kontoret. Du kan även använda dig av Trafikanordningsplan exempelsamling för att bifoga TA-plan med din ansökan. Ansökan ska göras i god tid innan arbetet på börjas.

Tillstånd att gräva

Ansökningsblankett för grävning i kommunal mark
Anvisningar för grävning i Kommunal mark 
Ansökningsblankett Trafikanordningsplaner
Anvisningar för schakt nära kablar och elanläggningar
Trafikanordningsplaner exempelsamling

Gräva i kommunens mark

Trafikanordningsplan (TA plan) exempel


Kontakta oss

Göran Svensson Gatuchef
Tfn: 0491- 88 000
Postadress:
Box 712
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Södra Fabriksgatan 20
572 36 Oskarshamn

E-post 

Åke Karlsson Gatuingenjör - gator o vägar/snöröjning
E-post

Roger Karlsson Arbetsledare - ledningsnät/vatten o avlopp
E-post

Kaj Eriksson Parkförman
E-post

Arne Erlandsson Fordonschef 
E-post

Helen Gustavsson Ekonomiadministratör, bilpoolen, inkommande fakturor 
E-post

Anna Josefsson Projekteringsingenjör vatten o avlopp
Anslutningsfrågor vatten o avlopp
E-post

Robert Norling Projektledare VA-utbyggnader
E-post

Jerry Svensson Projekteringsingenjör - mark o gator 
E-post

Christer Nesting Utredningsingenjör - allmänt
Bidrag till enskilda vägar, Gatubelysningsfrågor 
E-post

Anne Honkanen Ekonomiassistent, personalfrågor
E-post

Mats Åberg Projektledare
E-post

Noor Attar Bash Trafikingenjör
E-post