Gator och trafik

Oskarshamns kommun ansvarar för planering, byggande och förvaltning av gator, vägar och övriga allmänna platser inom kommunen. Det innebär bland annat att vi förvaltar kommunens gator, gång- och cykelvägar, broar, torg och industrispår. Vi budgeterar, planerar och upphandlar samt beställer drift och underhåll av alla de områdena.

Vi fullgör kommunens skyldigheter som väghållare. Det innebär drift, underhåll och investeringar i gator. Trafiksäkerhetsarbetet är också ett viktigt inslag i verksamheten.
Verksamheten leds politiskt av tekniska nämnden.

Aktuella gatuarbeten