Aktuella gatuarbeten

Här har vi samlat alla aktuella pågående arbeten inom gatuavdelning. Vilka gator som exempelvis är avstängda, alternativvägar och beläggningsarbeten.

 • 18 jan 2019-31 maj 2022

  VA-utbyggnad Dragskär

  Arbetet med att förse Dragskär med kommunalt vatten- och avlopp är nu färdigt. Slutbesiktning gjordes den 19 maj 2020 med godkänt resultat. Ni som skickat in er anslutnings-ansökan med anmälan och...

 • 13 mar-31 aug 2020

  Aktivitetspark Hamntorget Norra kajen

  Arbetet med etapp 1 av Hamntorget pågår.I entreprenaden ingår bl a att anlägga ett trädäck med sittplatser och grillplats samt gräsytor och gångvägar till de nya padeltennisbanorna i...

 • 01 apr 2020-15 maj 2021

  Östra Storskogen Etapp 2

  Etapp 2 av Östra Storskogens industriomåde påbörjas i augusti. Etappen omfattar sprängning av ca 32 000 m3 berg, jordschakt och terrassering för blivande industrimark. Utbyggnad av ca 300 m...

 • 22 apr-30 nov 2020

  Ombyggnad Skeppsbrokajen

  Skeppsbrokajen kommer att byggas om med renovering av kajen samt uppfräschning av gångstråket längs kajen. Arbetet utförs av NCC och skall vara färdigt i slutet av november 2020.

 • 25 jun-30 okt 2020

  Omläggning VA-ledningar Dockgatan Figeholm

  Med start under vecka 31 kommer omläggning av befintliga vatten- och avloppsledningar att utföras i Dockgatan. Sträckan som berörs av va-arbetena är från korsningen med Fabriksvägen till Figeholms...

 • 07 aug-31 dec 2020

  Omläggning vattenledning Norra Fabriksgatan

  Omläggning av vattenledningar vid GC-bro på Norra Fabriksgatan Med start vecka 32 kommer omläggning av vattenledningar att utföras i anslutning till GC-bron vid Norra Fabriksgatan. Ledningarna läggs...