Aktuella gatuarbeten

Här har vi samlat alla aktuella pågående arbeten inom gatuavdelning. Vilka gator som exempelvis är avstängda, alternativvägar och beläggningsarbeten.

 • 09 nov 2018-31 maj 2019

  Ombyggnad av Gotlandsrangeringen/utfarten från Gotlandsterminalen

  Arbetet pågår med ombyggnad av utfarten från Gotlandterminalen och ytor för rangering av trailers och gods från färjan. Åtgärden är ett led i Inre Hamnen-projektet för att få bort trafiken från Södra...

 • 30 nov 2018-30 apr 2019

  Nya dagvattenledningar i Baggemålavägen, Misterhult

  Arbetet pågår med nyläggning respektive omläggning av befintliga dagvattenledningar i Baggemålavägen, Misterhult.  Arbetet genomförs för att säkerställa drift av befintliga ledningar, vilka är gamla...

 • 18 jan 2019-15 maj 2020 kl. 00:00-23:00

  VA-utbyggnad Saltvik-Dragskär

  Projektet med att förse Dragskär med kommunalt vatten- och avlopp har påbörjats.  Schaktningsarbetet för ledningarna pågår, med start från yttre delen av Draget.Området ute på Draget kommer att...

 • 04 feb-30 apr 2019 kl. 00:00-23:59

  VA-arbeten Marieholm

  Tekniska kontoret har startat arbetet som beräknas pågå fram till april 2019 (beroende av vinterväder) med om-/nyläggning av dricksvattenledningar längs del av Marieholmsvägen. Arbetet genomförs av...