Aktuella gatuarbeten

Här har vi samlat alla aktuella pågående arbeten inom gatuavdelning. Vilka gator som exempelvis är avstängda, alternativvägar och beläggningsarbeten.

 • 18 jan 2019-15 maj 2020 kl. 00:00-23:00

  VA-utbyggnad Dragskär

  Arbetet pågår med att förse Dragskär med kommunalt vatten- och avlopp är inne i slutfasen. Schaktningsarbetet för ledningarna är klart. Vi väntar nu bara på ström från Oskarshamn Energi till våra...

 • 07 okt 2019-01 jan 2021

  Ö STORSKOGEN nytt industriområde

  Arbetet pågår med markplanering av ca 65 000 m2 industrimark, mellan Fårbo Åkeris fastighet och E22an.Arbetet består främst av bergsprängning och uppfyllnad av lågpartier.Entreprenaden utförs av...

 • 06 feb-15 maj 2020

  Träffen etapp3

  Arbetet med etapp 3 av ombyggnad av torget Träffen utanför COOP i centrum är i det närmaste klar. Ytan har nu färdigställs med ytterligare 15 st nya p-platser. Asfalten beräknas läggas i april/maj.  

 • 24 feb-19 jun 2020

  Rödslevägen, ny vattenledning

  Rödslevägen, sträckan Vides väg-Kummelvägen, kommer under våren att få en ny vattenledning, samtidigt byts samtliga servisledningar på sträckan.Projektet är en del av arbetet med att säkerställa...