Aktuella gatuarbeten

Här har vi samlat alla aktuella pågående arbeten inom gatuavdelning. Vilka gator som exempelvis är avstängda, alternativvägar och beläggningsarbeten.

  • 18 jan 2019-15 maj 2020 kl. 00:00-23:00

    VA-utbyggnad Saltvik-Dragskär

    Projektet med att förse Dragskär med kommunalt vatten- och avlopp pågår.  Schaktningsarbetet för ledningarna pågår, med start från yttre delen av Draget.Området ute på Draget och en del av...

  • 09 maj-31 dec 2019

    Sanering kv Snickeriet

    Arbetet pågår med sanering av Kv Snickeriet 2 o 3 (gamla Skanska-tomten o OH-elektronik) vid Hyvelgatan. Saneringen är som förberedelse inför den affärsetablering av Biltema som kommer att ske under...