Aktuella gatuarbeten

Här har vi samlat alla aktuella pågående arbeten inom gatuavdelning. Vilka gator som exempelvis är avstängda, alternativvägar och beläggningsarbeten.

 • 08 nov 2018-31 maj 2019 kl. 07:00-23:00

  VÅRSTÄDNING / Sandupptagning

  Sandupptagningen har så smått påbörjats i kommunen och beräknas vara klar under maj månad. Eftersom synpunkter på gångbaneskötseln ofta framförs till Tekniska kontoret, vill vi påminna om att inom...

 • 09 nov 2018-31 maj 2019

  Ombyggnad av Gotlandsrangeringen/utfarten från Gotlandsterminalen

  Arbetet pågår med ombyggnad av utfarten från Gotlandterminalen och ytor för rangering av trailers och gods från färjan. Åtgärden är ett led i Inre Hamnen-projektet för att få bort trafiken från Södra...

 • 30 nov 2018-30 apr 2019

  Nya dagvattenledningar i Baggemålavägen, Misterhult

  Arbetet är avslutat, återstår endast asfaltåterställningen som sker under april.  Projektet har utförts på entreprenad av Kanonaden Entreprenad AB och är planerat att pågå till och med april...

 • 18 jan 2019-15 maj 2020 kl. 00:00-23:00

  VA-utbyggnad Saltvik-Dragskär

  Projektet med att förse Dragskär med kommunalt vatten- och avlopp har påbörjats.  Schaktningsarbetet för ledningarna pågår, med start från yttre delen av Draget.Området ute på Draget kommer att...

 • 01-30 apr 2019

  Södra Fabriksgatan

  Arbetet har påbörjats med att planera för ny industrimark i korsningen Södra Fabriksgatan / Åsavägen. På en tomt bygger Bilcenter ny anläggning, och på intilliggande fastighet grovterrasserar...