Aktivitetspark Norra kajen

Upphandling av entreprenör för etapp 1 av Aktivitetsparken Norra kajen pågår.
Vi räknar med byggstart omkring 20 april med ett färdigställande senast 31 augusti.

Här kan du se en illusttration på projektet