Ö STORSKOGEN nytt industriområde

Arbetet pågår med markplanering av ca 65 000 m2 industrimark, mellan Fårbo Åkeris fastighet och E22an.

Arbetet består främst av bergsprängning och uppfyllnad av lågpartier.

Entreprenaden utförs av Kanonaden AB, och skall vara klart till 1 december 2020.

Här kan du se en översikt på projektet