Ombyggnad Skeppsbrokajen

Skiss Skeppsbrokajen

Skeppsbrokajen kommer att byggas om med renovering av kajen samt
uppfräschning av gångstråket längs kajen.
Arbetet utförs av NCC och skall vara färdigt i slutet av november 2020.