Padeltennishall Stångehamnsvägen

Förberedande markarbeten har inletts för den nya padeltennishallen på Stångehamnsvägen.
Nya vatten- o avloppsledningar dras in, och området fylls upp till blivande marknivå.
Arbetet beräknas pågå under mars-april. Under denna tid kan vissa trafikstörningar förekomma i området.