Renovering gatubelysningsstolpar

På gatorna i Orrängen samt på Solbackavägen kommer under veckorna 26 - 28 Tekniska verken i Linköping att utföra renovering av belysningsfundament genom blästring, målning och gjutning.