Rödslevägen, ny vattenledning

Rödslevägen, sträckan Vides väg-Kummelvägen, kommer under våren att få en ny vattenledning, samtidigt byts samtliga servisledningar på sträckan.
Projektet är en del av arbetet med att säkerställa flödet till övre Rödsle-området samt för framtida vattenleverans till Björnhult.


Arbetet medför en hel del störningar i trafiken, då Rödslevägen är en smal gata.
Vi hoppas ni har förståelse för kommande trafikproblem.
Arbetet beräknas klart i slutet av juni månad.