Skeppsbron Södra kajen

Upphandling pågår för en entreprenad med reparation av södra kajen samt ombyggnad av kajytan till ett mer attraktivt gång- och cykelstråk.

Entreprenaden beräknas starta i april och pågå till november månad.

 

Här kan du se en illustration påprojektet