Träffen etapp3

Arbetet med etapp 3 av ombyggnad av torget Träffen utanför COOP i centrum pågår.

Rivningen av "Jojjens Kebab" är nu klar, varefter ytan nu färdigställs med ytterligare 15 st nya p-platser.

Arbetet tar ca 1 månad, men asfalten kommer inte på förrän i april/maj.

Färdigt senast 15 maj.

klicka här, så kan du se den slutliga utformningen