VA-ledningsarbete i Allévägen-Kyrkogårdsgatan

Tekniska kontoret kommer under våren -20 genomföra nyläggning av dagvattenledningar i Allévägen-Kyrkogårdsgatan

Skälet till att vi bygger ut dagvattensystemet i området är att vi vill separera avloppsvatten och dagvatten.  Den här typen av åtgärd innebär att vi kan minska belastningen på vårt reningsverk.

Vid ett arbete av den här typen kommer vissa störningar i framkomlighet tyvärr att vara oundvikliga. Vi hoppas att alla kan ha överseende med detta!  Parkering längs med Allévägen, Kyrkogårdsgatan (från Stengatan mot Allévägen) och Södra Långatan kommer under projektets genomförande inte vara möjlig.  Hänvisning för parkering är parkeringen vid Arena Oskarshamn.

Arbetet genomförs i egen regi.