VA-ledningsarbeten i Björkholmsvägen o Hamneviksvägen

Tekniska kontoret kommer under april-juli 2020 genomföra omläggning av spillvattenledningen (avloppsledningen) i Bjökholmsvägen och Hamneviksvägen.  Avverkning av träd för arbetet genomförs under v14-15.

Ledningarna för spillvatten hushållsavlopp kommer att bytas ut, vaccumsystemet som finns idag kommer att ersättas med ett kombinerat självfalls och trycksystem. Anledningen till att vi gör denna ombyggnad är att uppnå ett driftsäkrare system i framtiden.

Vid ett arbete av den här omfattningen kommer vissa störningar i framkomlighet och vattenleverans tyvärr att vara oundvikliga. Vi hoppas att ni kan ha överseende med detta!

Oskarshamns Markarbeten kommer att utföra projektet åt kommunedn.

Vi kommer inte att ha något informationsmöte inför uppstarten med tanke på covi 19.