Parkering

Oskarshamns kommun ansvarar för all parkering på gator, vägar och allmänna platser, så kallad gatumark. När du parkerar i bostadsområden, vid butiker och serviceinrättningar, kallas det tomtmark och där är det ofta bolag som ansvarar för övervakningen.

1. Parkeringsregler

De flesta parkeringsregler gäller i hela landet. Det finns också lokala regler för Oskarshamns kommun. På Transportstyrelsens webbplats kan du läsa om lokala trafikföreskrifter för alla kommuner i Sverige. Svensk trafikföreskriftssamling STFS.

I trafikförordningen finns generella bestämmelser om hur man får stanna och parkera. Dessa bestämmelser skyltas inte med vägmärken utan du måste kunna dem ändå. Transportstyrelsen har samlat de viktigaste generella bestämmelserna om att stanna och parkera. Läs generella bestämmelser om att stanna och parkera i Transportstyrelsens broschyr.

2. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du kan få parkeringstillstånd om du har ett rörelsehinder som gör att du har stora svårigheter att förflytta dig till och från ett fordon inom rimligt avstånd från en parkeringsplats. Tillståndet kan ges till dig som själv kör ett fordon eller till dig som passagerare, om du har ett rörelsehinder som gör att du inte kan gå längre än en mycket kort sträcka, och dessutom har ett omfattande tillsynsbehov och därför inte kan lämnas ensam under den tid din förare parkerar bilen.

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas av innehavaren själv. Parkeringstillståndet gäller inte bara i den egna kommunen utan även i hela landet och samtliga EU-länder.

Ansökan prövas alltid av den kommun där du är folkbokförd. Du behöver bifoga ett fotografi i passformat och ett aktuellt läkarutlåtande. Handläggningstiden är cirka 6 veckor.

Ansökningsblankett för parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ansökningsblanketten skickas till:
Oskarshamns kommun
Servicecenter
Box 706
572 28 Oskarshamn

Kostar det att parkera

I Oskarshamns kommun kostar det inget att parkera för dig som är rörelsehindrad och har ett parkeringstillstånd. Det gäller under förutsättning att du parkerar på någon av de parkeringsplatser som är avsedda för personer med rörelsehinder.

3. Parkeringsskiva

Fri parkering med parkeringsskiva (p-skiva) gäller på vissa ställen i Oskarshamns centrum. Skyltarna visar hur länge du får parkera. Parkeringsskivan är gratis och kan bland annat hämtas på Tekniska kontoret, Södra Fabriksgatan 20 och på Oskarshamns Turistbyrå, Hantverksgatan 3.

Regler och bestämmelser för användning av P-skivan:

 • P-skivan ska ställas in på den närmast följande halvtimmen respektive heltimme av ankomsttiden.
 • P-skivans inställningar får inte ändras under en pågående parkering, hur lång tid du får stå parkerad finns angiven i tilläggstavlan under P-skivans skylt.
 • P-skivan ska sättas fast på vindrutans insida väl synlig utifrån.
 • Om du ankommer till parkeringsplatsen före p-skivans tidsbegränsning, ska den ställas in på klockslaget när begränsningen börjar.

4. Betala parkeringsavgift

Du kan betala på flera olika sätt i våra avgiftsbelagda parkeringsautomater. Du kan betala med kort, mynt och via mobiltelefon. Anvisningar finns på parkeringsautomaten. Om ett system inte fungerar, exempelvis kortbetalning måste du använda mynt eller telefonparkering. Telefonparkering fungerar även om parkeringsautomaten är helt ur funktion.

Månadskort

Månadskort är ett alternativt betalningsätt till kontant- eller kortbetalning i parkeringsautomat. Det innebär att man i förväg köper ett kort som används till parkering på de kommunala allmänna avgiftsbelagda parkeringsplatserna med 5 timmars uppställningstid eller mera.

OBS! längsta skyltade tid gäller.

Månadskort kan du köpa på Servicecenter (Oskarshamns stadshus), Varvsgatan 8, Oskarshamn, öppet vardagar 07.30–16.30. Kortet kostar 200 kronor och kan köpas för en månad i taget. Den ska sättas fast på vindrutans insida väl synlig utifrån.

Månadskort kan inte användas på privata P-platser.

Här kan du parkera med månadskort

  Adress

Avgift tider

Max tid

Antal Platser

Adelsgatan kv Uranus 12 Långtidsparkering, inhängnad

Alla dagar

28 dygn

180

Lokgatan fd Lokstallet Långtidsparkering, inhängnad

Alla dagar

28 dygn

110

Kyrkogårdsgatan vid Forum kv Bocken

9-18
(9-13)

24 tim

71

Skeppsbron mittemot Stadshuset

9-18
(9-13)

5 tim

19

Gröndalsgatan kv Gröndal Långtidsparkering, ej inhängnad

Alla dagar

28 dygn

32

Nitaregatan kv Kristineberg 1:7 Långtidsparkering, ej inhängnad

Alla dagar

28 dygn

42

Brädholmen

9-18

24 tim

81

Kyrkogårdsgatan utanför Forums parkering

9-18
(9-13)

24 tim

17

Verkstadsgatan Gotlandsterminalen

Alla dagar

2 tim

23

Åsavägen Resecentrum Långtidsparkering

Alla dagar

28 dygn

82

Kyrkoallén Stadsparken

9-18
(9-13)

24 tim

20

5. Långtidsparkering för gotlandsresenärer

I nära anslutning till Gotlandsterminalen finns långtidstidsparkeringar.

Två inhägnade parkeringsplatser, som är öppna dagligen klockan 07.00–22.00:

 • Långtidsparkering Gotland, Adelsgatan
 • Långtidsparkering Gotland, Lokgatan

OBS! Om färjan går andra tider än ovan anpassas öppningstiderna efter det.

Det finns även två långtidsparkeringar som inte är inhägnade.

 • Långtidsparkering Gotland, Gröndalsgatan
 • Långtidsparkering Gotland, Nitaregatan

Uppställningstid och avgift

Max uppställningstid är 28 dygn (4 veckor).

Avgiften för inhägnad långtidsparkering är 79 kronor per påbörjat dygn och 65 kronor per påbörjat dygn för ej inhägnad långtidsparkering. I automaten kan du betala med kort, mynt och via mobiltelefon. Anvisningar finns på parkeringsautomaten.

Det går inte att boka plats. De mest frekventa veckorna på året blir parkeringen fullbelagd, framförallt i juli månad.

6. Parkeringsanmärkning - felparkeringsavgift

Transportstyrelsen sköter administrationen av de parkeringsanmärkningar (felparkeringsavgifter) som är utfärdade på kommunernas gator. Transportstyrelsen bevakar att inbetalningar sker inom den föreskrivna tiden, skickar ut inbetalningskort och påminnelser samt överlämnar obetalda ärenden till Kronofogden.

Mer information om parkeringsanmärkning och hur du betalar avgiften hittar du på Transportstyrelsens hemsida.

Om du anser att du felaktigt har fått en parkeringsanmärkning, kan du bestrida eller överklaga. Det gör du skriftligen till Polisen. Adressen du skickar bestridandet till står på parkeringsanmärkningen. Mer information om hur du bestrider eller överklagar en parkeringsanmärkning hittar du på Polisens hemsida. 

Felparkeringsavgifter

Beloppet på felparkeringsavgifter varierar mellan kommunerna. Det här gäller inom Oskarshamns kommun:

 • 250 kronor om du inte betalar parkeringsavgiften.
 • 250 kronor vid felaktig användning av parkeringsskiva.
 • 500 kronor om du stannar eller parkerar där det inte är tillåtet.
 • 800 kronor om du stannar eller parkerar på plats avsedd för rörelsehindrade.