Parker och skog

Gatuavdelningen ser till att parker, planteringar, fontäner, gräsmattor och andra allmänna platser är välskötta och att vår kommun är blomstersmyckad och inbjudande.

På parkavdelningen finns tre fast anställda, till våren anställer vi sju säsongsarbetare som hjälper till att förfina vår stad.

ca 3 000 vårblommor har vi utsmyckat Oskarshamn med.

ca 8000 lökar har planterats runt om i Oskarshamns kommun som kommer lysa upp hela våren

Vi ansvarar även för 2 200 hektar produktiv skogsmark samt 200 hektar tätortsnära skog.

Det finns två större naturreservat, Sjöboviken (en uppmärkt kuperad slinga att gå)
samt Fagereke naturreservat.

Vill du ha hjälp med trädgårdsysslorna i din trädgård. se listan

Kontakta oss

Kaj Eriksson
Parkförman
Postadress:
572 28
Oskarshamn
Besöksadress:
Södra Fabriksgatan 20