Parker och skog

Gatuavdelningen ser till att parker, planteringar, fontäner, gräsmattor och andra allmänna platser är välskötta och att vår kommun är blomstersmyckad och inbjudande.

På parkavdelningen finns fyra fast anställda, till våren anställer vi sju säsongsarbetare som hjälper till att förfina vår stad.

Just för tillfället så planeras det för sommarblommor till sommaren, ca 10 000 st växter kommer att pryda staden nästa år.

Parkarbetarna har i oktober grävt ner ca 6000 lökar runt om i Oskarshamns kommun som kommer att lysa upp hela våren.      

Vi ansvarar även för 2200 hektar produktiv skogsmark samt 200 hektar tätortsnära skog.

Det finns två större naturreservat som vi i kommunen ansvarar för, Sjöboviken samt Fagereke naturreservat. 

Dessa är i ordninggjorda med stigar (Sjöboviken är ganska kuperad) med infotavlor samt broschyrer.

Kontakta oss

Kaj Eriksson
Parkförman
Postadress:
572 28
Oskarshamn
Besöksadress:
Södra Fabriksgatan 20