Parker och skog

Oskarshamns kommun ser till att parker, planteringar, fontäner, gräsmattor och andra allmänna platser i kommunen är välskötta och att vår kommun är blomstersmyckad och inbjudande.

En uppmaning från oss är att inte mata änderna med bröd!

På hösten och vintern är det dags att bland annat gräva ned tusentals lökar runt om i kommunen som kommer att lysa upp hela våren, planera utsmyckningarna till jul, samt vid behov snöröja och halkbekämpa.

När våren och sommaren kommer är det dags att bland annat sopa gatorna rena och nu har 2800 vårblommor planterats ut. Därefter ska tusentals sommarblommor förberedas som kommer att pryda vår kommun under sommaren. Vi ser även till att gräsmattor och andra allmänna platser i kommunen är välskötta.

Oskarshamns kommun ansvarar också för 2 200 hektar produktiv skogsmark samt 200 hektar tätortsnära skog. Det finns två större naturreservat som kommunen ansvarar för, Sjöboviken och Fagereke. 

Observera att avverkning och flisning får inte ske mellan 15 april–31 juli på grund av häckningstid för fåglar!

Kontakta oss

Kaj Eriksson
Parkförman
Postadress:
572 28
Oskarshamn
Besöksadress:
Södra Fabriksgatan 20