Parker och skog

Gatuavdelningen ser till att parker, planteringar, fontäner, gräsmattor och andra allmänna platser är välskötta och att vår kommun är blomstersmyckad och inbjudande.

På parkavdelningen finns tre fast anställda, till våren anställer vi sju säsongsarbetare som hjälper till att förfina vår stad.

Nu närmar sig höst och vintertiden efter en härlig sommar, då är det dags att för oss att planera utsmyckningarna till jul, samt vid behov snöröjning och halkbekämpning.

Våren 2017 planerar vi att ha ungefär 3 000 vårblommor.

Under 2016 planterars 8000 lökar runt om i Oskarshamns kommun som kommer lysa upp till våren.

Vi ansvarar även för 2 200 hektar produktiv skogsmark samt 200 hektar tätortsnära skog.

Det finns två större naturreservat, Sjöboviken (en uppmärkt kuperad slinga att gå)
samt Fagereke naturreservat som vi kommer att försöka märka upp ordentligt till höst/vinter.

Parker och skog
Kaj Eriksson
Parkförman
Tfn: 0491-76 42 41
Postadress:
572 28
Oskarshamn
Besöksadress:
Södra Fabriksgatan 20
Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn