Den tätortsnära skogen

Går du ofta i skogen? Tycker du det ser skräpigt ut när kommunen varit och gallrat? Då är du inte ensam. Kommunens skogsansvariga får ofta samtal när kommunen varit och gallrat, både i skogen och på naturmark i villaområdena.

  • Det finns en plan på hur vi ska gallra och röja i villaområdena. Inför säsongen ligger Stångehamnsområdet, Södra Fabriksgatan och området runt Brukshundsklubben. Hur mycket vi gallrar och röjer i den tätortsnära skogen under en säsong beror till stor del på hur konjunkturen för ris och virke är, samt hur snörik vinter det är.

  • Ligger det kvar ris på gång- och cykelbanor eller stigar ska det bort. Finns döda träd intill gång- och cykelbanor som ser farliga ut, då är ni välkomna att ringa så tar vi bort det. Annars ska restprodukterna vara kvar.

  • Många ringer också på hösten om att det ser skräpigt ut när det finns mycket löv kvar i parker och grönområden. Det är samma sak här. Löven ska vara kvar som näring och skydd för småkryp och växtlighet.

  • Kommunen är certifierad och då ska restmaterialet ligga kvar till nytta för småkrypen och exempelvis lavar. Döda träd och död ved i olika former och buskar och träd som har blommor och bär har särskilt höga naturvärden.

  • Kommunen är dubbelcertifierad, både enligt FCS® (licensnummerFSC-C014930) och PEFC™ (licensnummer PEFC/05-22-11). Att vara certifierad innebär bland annat att man ska ha en "Grön skogsbruksplan". Det finns utsedda skogsrevisorer som också kontrollerar så att kraven enligt certifieringen följs.
Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn