Transportdispens

Transportdispens

Trafikverket har särskilda bestämmelser gällande breda, långa och tunga fordon. Ansökan om transportdispens görs på Trafikverkets hemsida. Blanketten fylls i och skickas till trafikverket. Klicka på länken nedan för mer information
Ansökan om transportdispens

Exempel på transportdispens till en bred lastbil