Vid vintersäsong med snö

Oskarshamns kommunen och inhyrda entreprenörer snöröjer och halkbekämpar gång- och cykelvägar, gator, torg och parkeringsplatser i en bestämd ordning.

Gång- och cykelvägarna är prioriterade och åtgärdas först.