Snöröjning övriga orter

Klassindelning av gatunätet i yttertätorterna

Tekniska nämnden har beslutat att klassindelning av gatorna görs för yttertätorterna enligt motsvarande principer som i centralorten.
Indelningen har gjorts enligt nedanstående:

Klass 1

Trafikleder, viktiga matargator, gator med busstrafik och gator till skolor, daghem, industrier och andra serviceinrättningar. Även gator med stora nivåskillnader hör till klass A.

Till klass A tillhär också samtliga gång- och cykelvägar

Klass 2

Resterande gator.

Vinterväg klass 1

Arbeten görs vardagar och helgdagar normalt 03.00–22.00.

Målsättningen är att väg och gata bör vara framkomlig hela dygnet. Packad jämn snö tolereras på körbana vid temperatur under cirka -5 grader.

Snöröjning påbörjas när snödjupet är mer än 5–8 centimeter. Snöröjningen bör vara avslutad inom cirka 12 timmar efter avslutat snöfall.

Halkbekämpning påbörjas när halka uppstått. Arbetet bör vara avslutat inom cirka 12 timmar.

Saltning görs endast i undantagsfall. Normalt använder vi sandning som halkbekämpning.

Vinterväg klass 2

Arbeten görs normalt endast vardagar 03.00-22.00.

Målsättningen är att körbana med åtminstone en plogbredd bör hållas framkomlig. Vid exceptionella förhållanden tolereras att körbanan inte är framkomlig under natten.

Snöröjning påbörjas när snödjupet är mer än 10–15 centimeter. Snöröjningen bör vara avslutad inom cirka 24 timmar efter avslutat snöfall (gäller vardagar).

Packad snö och halka tolereras på körbana.

Halkbekämpning utföres normalt inte.

Kartor:

- Snöröjningskarta Påskallavik-Emsfors-Vånevik
- Snöröjningskarta Bockara
- Snöröjningskarta Kristdala
- Snöröjningskarta Fårbo
- Snöröjningskarta Figeholm
- Snöröjningskarta Misterhult

På alla större och statliga vägar har Trafikverket ansvaret för väghållningen, här kan du se deras insatstider inom Kalmar län:
- Snöröjning statliga vägar i Kalmar län

 

Snöröjning

Klassindelning av gatunätet i yttertätorterna

På alla större och statliga vägar har Trafikverket ansvaret för väghållningen, här kan du se deras insatstider inom Kalmar län:
- Snöröjning statliga vägar i Kalmar län