Hållbarhet, klimat, natur, kost

I kommunen arbetar vi för en hållbar utveckling på många sätt, i allt från att ge utbildning till barn och unga, stötta föreningslivet, till att utöva tillsyn över miljölagstiftning.

År 2009 antog kommunfullmäktige visionen " Oskarshamn - ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med hög livskvalitet".

Kostavdelningens uppdrag är att servera måltider i förskolor, grundskolor, gymnasieskola, servicehus. Vi driver även Café Fnyket i Stadshuset och Café Oscar på Oscarsgymnasiet.

Miljöhuset Återbruk är ett miljö- och arbetsmarknadsprojekt om tillhör Arbetsmarknadsenheten.

När du klickar på menyerna hittar du mer information.