Hållbarhet, klimat, natur, kost

I kommunen arbetar vi för en hållbar utveckling på många sätt, i allt från att ge utbildning till barn och unga, stötta föreningslivet, till att utöva tillsyn över miljölagstiftning.

År 2009 antog kommunfullmäktige visionen " Oskarshamn - ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med hög livskvalitet".

Kostavdelningens uppdrag är att servera måltider i förskolor, grundskolor, gymnasieskola, servicehus. Vi driver även Café Fnyket i Stadshuset och Café Oscar på Oscarsgymnasiet.

Miljöhuset Återbruk är ett miljö- och arbetsmarknadsprojekt.
Tillhör Arbetsmarknadsenheten som sorterar direkt under kommunledningen.

När du klickar på menyerna hittar du mer information.

Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn