Energi och klimat

Välkommen till Oskarshamns kommuns sidor med information om energi och klimat. Här hittar du information om kommunens arbete med energieffektivisering och för att minska klimatpåverkan.

I Oskarshamns kommun är energin central – här finns mycket kunnande om energifrågor, och flera starka energiföretag. I kommunen jobbar vi aktivt med energifrågor, och sedan 1990-talet har koldioxidutsläppen minskat markant. I miljöredovisningen för 2017 kan du läsa mer om alla våra insatser under förra året.

Vi ska minska utsläppen med 50 procent till 2020

I kommunen sker ett brett arbete för att effektivisera energianvändningen inom kommunens verksamheter. Fokus ligger på att minska energianvändningen och koldioxidutsläppen från fastigheter och transporter.

Kommunen är med i EU-initiativet Borgmästaravtalet. Det innebär att vi, tillsammans med många andra kommuner och städer i Europa, har åtagit oss att uppfylla och överträffa EU: s mål om att minska fossila koldioxidutsläpp med 20 procent. Till år 2020 ska utsläppen i Oskarshamns kommun minska med 50 procent.

Fossilbränslefri region - No Oil 2030

Tillsammans med de andra kommunerna i Kalmar län arbetar vi för att bli en fossilbränslefri region år 2030. Läs mer om No Oil på Regionförbundet i Kalmar läns hemsida.

Oskarshamn deltar också i Klimatkommissionen i Kalmar län, ett samarbete som syftar till att:

  • öka takten i genomförandet av länets energi- och klimatmål
  • bidra till att anpassa samhället till ett förändrat klimat
  • finna nya metoder och lösningar för att nå uppsatta mål

Läs mer om klimatsamverkan och Klimatkommissionen i Kalmar län på Regionförbundets hemsida.

År 2014 gjordes en uppföljning av det regionala klimatarbetet. Uppföljningen visar att arbetet går för långsamt, bara ett fåtal regionala mål kommer att nås till 2020 om inte takten ökar. Läs mer om uppföljningen av klimatsamverkan på Regionförbundets hemsida.

Kontakta oss

Samhällsbyggnadskontoret
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
Oskarshamn