Kost

1. Kost

Idag har vi kökspersonal i 16 tillagningskök och 17 mottagningskök i kommunen. Varje dag serveras närmare 5300 måltider i förskolor, grundskolor, gymnasieskola, servicehus. Vi sköter även Café Fnyket i Stadshuset och Café Oscar på Oscarsgymnasiet.

2. Välkommen på Skollunch

Är du förälder och har ditt barn i en skola i Oskarshamn och undrar hur maten smakar?
Då är du välkommen att äta lunch tillsammans med ditt barn i någon av våra skolrestauranger.

Ta chansen att testa vår mat. Vi bjuder alla föräldrar på en (1) lunch per termin

Skriv ut talongen nedanför och ta med till skolrestaurangen.
Hoppas vi ses!

Föräldrakupong för skollunchen

3. Ansvarsområderna

Kostenheten är uppdelad i ansvarsområden.

Område Solbacka

Förskolor: Majbacken 
Skolor: Kristdala skolan
Servicehus: Solbacka, Nyhem

Norra skolans område

Förskolor: Humlan, Havslätt, Gläntan, Saltvik, Norrtorn
Skolor: Norra skolan, Saltviks skolan 

Vallhallskolans område

Förskolor: Södertorn, Nya Södertorn, Sidensvansen, Nya Sidensvansen, Prästkragen, Hagadal
Skolor: Vallhalla skolan, Figeholms skolan, Fårbo skolan

Kristinebergskolans område

Förskolor: Tallbacken, Stångeborg, Påskallavik, Kristineäng
Skolor: Kristinebergs skolan, Påskallaviks skolan

Oscarsgymnasiets område

Skolor: Oscarsgymnasiet
Café Fnyket och Café Oscar

Rödsle område

Förskolor: Klockarbacken, Långelid, Dejegården, Musseberg
Skolor: Rödsle skolan, Bockara skolan

4. Kostpolicy

Vi har en Kostpolicy som följs upp och utvärderas en gång varje år av respektive nämnds kvalitetsredovisning.

5. Specialkost

Barn/elever som av medicinska skäl behöver anpassad mat kan få specialkost.
Då krävs intyg från sjukvårdspersonal.

Här kan du få mer information om specialkost och rutiner.

6. Allergener

De 14 allergenerna

Spannmål som innehåller gluten (vete, råg, korn och havre), kräftdjur, fisk, blötdjur, ägg, mjölk, nötter och mandel, jordnötter, sojabönor, selleri, senap, sesamfrö, svaveldioxid samt sulfit Lupin. 
Källa: Livsmedelsverket.

Från 13 december 2014 ska gästen få svar på om någon av dessa 14 allergener finns i maträtten.

7. Egenkontrollprogram (HACCP)

Vi använder oss av ett väl fungerande kontrollsystem som bygger på HACCP = Hazard Analysis Critical Control Point (svenska: riskanalys och kritiska styrpunkter).

Syftet med egentillsynen är att förebygga hälsorisker så att våra kunder får säker och trygg mat i skola, förskola och äldreomsorgen i vår kommun.

Detta säkerställer vi med kontrollrutiner som vi dokumenterar som exemelvis temperaturövervakning, varumottagning och rengöring.

En rutin är en beskrivning på vad som kontinuerligt ska göras. Rutiner fungerar som verksamhetens ordningsregler. I en rutin framgår hur ofta rutinen ska genomföras och på vilket sätt samt hur man kontrollerar att rutinen är genomförd.

Rutinen kan beskriva att något ska göras varje dag men till exempel dokumenteras bara en gång i veckan. I rutinen ska även framgå hur man ska göra om något speciellt händer eller om något är fel.
Vi använder oss av manuell hantering på de små enheterna, allt dokumenteras på listor som sparas ned.

De större enheterna använder sig av ett digitalt mätsystem som heter
MÄTMAN Eltex of Sweden AB, Systemet mäter temperaturer och registrerar åtgärder vid:

  • varumottagning
  • uppvärmning, varmhållning och nedkylning av mat
  • kylförvaring
  • diskning

Idag säkerställer vi även temperaturen vid hemleverans av varm portions förpackad mat till pensionärerna
Mättiden ställs in med en dator, Knapplogger (ett litet mätinstrument) som skickas med mattransporten. Den mäter temperaturen under hela resan, sedan kopplas loggningen till en dator och mätresultatet presenteras i diagramform.

Vi säkerställer även temperturen till skolor/förskolor med mottagningskök. Där vi tar temperaturen på ankommande varm mat, ankommande kylda och frysta livsmedel.
Det dokumenteras enligt fastställda rutiner.

8. Matsedeln i mobilen

Så här använder du Mashies matsedelsapp:
De restauranger och offentliga kök som använder Mashie har möjlighet att publicera sina menyer och matsedlar i Mashies app. Appen är en så kallad webbapp, det vill säga programmet lagras inte i mobilen utan är ett program som körs via Internet. Men det går alldeles utmärkt att spara Internet-adressen på sin hemskärm i mobilen och därmed ser det ut precis som en 'vanlig' app.

För att använda webbappen går man på sin smartphone eller läsplatta till adressen mpi.mashie.com/public/app och sedan är det lätt att söka på skola, kommun eller restaurang.

Kontakta oss

Avdelningschef Lillemor Persson
Tfn: 0491- 880 00
Postadress:
Södra fabriksgatan 20
Box 712 572 28 Oskarshamn
Enhetschef städ         

Åsa Hammarquist          

E-post      
Enhetschef kost Anthony Ouvrard E-post
Arbetsledare städ Hanna Elgström E-post
Arbetsledare städ Susanne Fält E-post
Machie/Spec kost admin            Christine Engelholm E-post
Personal/Ekonomiadmin               Sofia Larsson E-post
Kost/IT admin Christina Rees E-post
     

Kökschefer

   
Solbacka området Anette Jonasson E-post
Vallhalla skolans området Ingela Holmlund E-post
Norra skolans område Annica Andersson E-post
Kristineberg skolans område Niklas Ekström E-post
Rödsleskolans område Saranda Avdyli E-post
Oscarsgymnasiets område Vakant E-post
Pooltjänsterna Carl-Johan Dahlberg E-post