Frågor och svar om vår kost

1.Varför har ni på Kost valt att följa Livsmedelsverkets rekommendationer?

DÄRFÖR ATT:
Livsmedelsverket är Sveriges expert- och centrala kontrollmyndighet på livsmedelsområdet.
Som lyder under Näringsdepartementet. De arbetar för säker mat och bra dricksvatten, att ingen konsument ska bli lurad om vad maten innehåller och för bra matvanor.
Det är vårt recept på matglädje.
Vad du äter och dricker har stor betydelse för hälsan. Livsmedelsverkets råd om bra
matvanor är baserade på vetenskap och hjälper dig att äta hälsosamt. För dig och miljön.
Livsmedelsverkets råd om bra matvanor ger dig kunskap om hur du kan äta för att må bra på kort och lång sikt. Råden innebär bland annat mer mat från växtriket och mindre från djurriket, att äta lagom mycket och att röra på sig till vardags.
Råd för olika faser i livet
Livsmedelsverket tar också fram särskilda råd för vissa skeden i livet när man behöver extra näring eller är extra känslig, till exempel för gravida, ammande och spädbarn.
Råd till vården och skolan
Förutom att hjälpa människor att göra medvetna val är råden också är ett viktigt underlag inom många yrken, till exempel inom hälso- och sjukvården och skolan.
Baseras på vetenskap Livsmedelsverkets råd om bra matvanor baseras på det samlade forskningsläget i världen
och på rekommendationer som tas fram av hundratals forskare och experter från hela
Norden. Vi följer också noggrant hur människors matvanor utvecklas och hur trenderna i konsumtionen av livsmedel förändras.
Råden är helt oberoende från kommersiella intressen och har bara ett syfte, att du och alla andra ska må bra av maten.
Konsten att äta miljösmart
Hela en fjärdedel av den klimatpåverkan som svenska hushåll orsakar, kommer från den mat vi äter. En del mat har stor påverkan på miljön, en del har mindre. Genom att göra kloka val kan vi minska miljö- och klimatpåverkan. Därför är miljöfrågor integrerade i
Livsmedelsverkets uppdrag.
En del av det arbetet handlar om att ta fram miljösmarta kostråd, en annan att minska
matsvinnet.

2. Serverar vi våra barn linfrön i vår mat? Är det någon fara?

Det kommer fortfarande finnas bröd med linfrön.
Det bröd som vi köper är med hela linfrön, inte krossade. Mängden är också försvinnande liten bara 1 %.
Enligt livsmedelsverket är det ingen fara att äta 1-2 msk/dag (hela frön).
En msk linfrö väger 8g, vilket betyder att du kan äta väldigt många mackor, innan du kommer upp i den mängden.
Livsmedelsverket ger en mer deltaljerad information på sin hemsida. Livsmedelsverket

3. Har ni otillåtliga halter arsenik i ert matris som ni serverar våra barn?

Det ris vi köper med anledning av debatten om arsenik håller gränsvärderna.
Vi följer Livsmedelsverkets rekomendationer.
Finns mer information på Livsmedelsverkets hemsida.

4. Kokar ni de frysta hallonen som serveras till frukost, mellanmål samt till efterätter och varför gör ni det?

Norovirus orsakar vinterkräksjuka, är mycket smittsamt och det kan
räcka med ett fåtal viruspartiklar för att man ska bli sjuk.
Kokningsrådet gäller företag och storkök som använder frysta utländska
hallon som en ingrediens i livsmedel som inte ska värmebehandlas, till
exempel smoothies, desserter och bakverk.
Livsmedelsverket ger rådet att koka frysta importerade hallon i en minut
innan de äts

5. Vad är ursprungsland av köttet som serveras i kommunen?

-Fågel 100% svensk.
-Köttet är 99,09% svenskt. Dvs 100%.

6. Varför har Kost valt att börja använda plasttallrikar?

En av anledningarna till att tallrikarna är av plast är att de är mer stöttåliga och inte går sönder lika lätt.
En annan fördel med plast är att tallrikarna jämfört med porslin är betydligt lättare och därmed positivt ur ett arbetsmiljöperspektiv för personalen. De hanterar stora mängder tallrikar varje dag och många små lyft kan på sikt ge lika stora förslitningsskador som få tunga lyft.
Lättare tallrikar minskar den totala arbetsbelastningen och ger en bättre arbetsmiljö.
Det företaget vi anlitar för inköpa av våra plasttallrikar, garanterar att allt material som finns i deras produkter är godkänt för livsmedelstillverkning.
Helt fritt från Bisfenol –A.
De arbetar systematiskt för att säkerställa deras produktion och att produkterna håller en jämn och hög kvalitet, att de följer gällande normer och lagstiftning samt att det är ett bra miljöval.

7. Var finns Bisfenol A?

Bisfenol A finns framförallt i plastprodukter som CD- och DVD-skivor,
tandfyllningsmaterial, kameraskal, epoxyfärger, epoxylim, tryckfärger och kopieringspapper.
Bisfenol A finns också i olika typer av matbehållare, till exempel konservburkar, enstaka artiklar för mikrovågsvärmning, genomskinliga pipmuggar och förvaringskärl samt hårda vattenflaskor som används vid sport.
Det är inte längre tillåtet att sälja nappflaskor av polykarbonat eller förpackningar med lack och ytskikt som innehåller bisfenol A avsedda för barn under tre års ålder.
Den mängd bisfenol A vi får oss bedöms inte skada hälsan. Det gäller alla åldersgrupper och även foster. Den nya utvärderingen från Efsa, den europeiska myndigheten för
livsmedelssäkerhet, bekräftar myndighetens egen preliminära bedömning från januari 2014.
Efsa sänker i sin nya bedömning värdet något, jämfört med den preliminära, för den mängd bisfenol A som en person kan få i sig varje dag hela livet utan risk för hälsan. Även med denna lägre nivå, fyra mikrogram per kilo kroppsvikt och dag istället för fem, bedömer myndigheten att den mängd bisfenol A vi får i oss inte skadar hälsan.
Den högst uppmätta mängden bisfenol en person kan bli utsatt för från mat och andra källor som damm, kosmetika och kvitton bedöms vara tre till fem gånger lägre än TDI.
- De grupper som vid "worst case"-beräkningar skulle få i sig mest bisfenol A, från både mat och andra källor, skulle komma upp till 1,5 mikrogram per kilo kroppsvikt och dag. Det finns alltså fortfarande god marginal, säger Kettil Svensson, toxikolog på Livsmedelsverket.

8. Hur får våra gäster information i matsalen om vår specialkost?

I varje skolmatsal finns det alltid en kökspersonal som bär ett förkläde med texten:
Allergisk?
Fråga oss
Vad som finns i maten
Har du frågor runt vår specialkost så fråga den kökspersonalen

I vår Restaurang på Solbacka och Kristdala Nyhem, har vi en skylt vid kassan

9. Varför serverar vi havregrynsgröt till våra barn?

Havre och havregrynsgröt
Odling av havre är känd sedan 2 000 år i medelhavsområdet. I Sverige blev det allmänt utbrett under 1700-talet att odla havre. Det är ett näringsrikt sädesslag som länge ansetts välgörande för kroppen. Jämfört med andra sädesslag innehåller havre en högre kvalitet på sammansättningen av proteiner.

10. Vad står förkortningen KRAV för?

KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat
KRAV-märket visar att en vara är producerad på ekologisk grund med extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.
Den produkt som bär KRAV-märket uppfyller KRAVs regler, det kontrolleras minst en gång varje år.
KRAV är ekologiskt, och mer därtill
– det betyder att djuren lever ett bra liv, grödorna odlas miljövänligt utan kemiska
bekämpningsmedel eller konstgödsel, att bonden får en sjystare arbetsmiljö, att maten inte innehåller konstiga tillsatser eller har producerats med GMO. I jämförelse med EUs
minimiregler för ekologisk produktion, den EU-ekologiska märkningen, eller EU-eko, så har KRAV mer långtgående regler för till exempel djuromsorg. KRAV har även regler för klimat och social hänsyn. Det har inte EU-eko.
KRAV-märket finns på mat från hela världen
– det räcker inte med var maten kommer ifrån, det handlar också om hur den är producerad.
På så sätt kan du göra skillnad för djur, miljö och människa i både när och fjärran.

11. Är maten okej att äta efter bäst före datum?

Här är vårt svar som Livsmedelsverket även har på sin hemsida. svar
    

Har du frågor om vad maten innehåller när du besöker våra skolmatsalar.
Då finns det alltid en kökspersonal som kan svara på dina frågor om vad maten innehåller. Fråga oss?

Är du som gäst allergisk och behov av specialkost, när du besöker någon av våra Restauranger. Solbacka eller Nyhem i Kristdala. Fråga oss?

Kontakta oss

Avdelningschef Lillemor Persson
Tfn: 0491- 880 00
Postadress:
Södra fabriksgatan 20
Box 712 572 28 Oskarshamn
Enhetschef städ         

Åsa Hammarquist          

E-post      
Enhetschef kost Anthony Ouvrard E-post
Arbetsledare städ Hanna Elgström E-post
Arbetsledare städ Susanne Fält E-post
Machie/Spec kost admin            Christine Engelholm E-post
Personal/Ekonomiadmin               Sofia Larsson E-post
Kost/IT admin Christina Rees E-post
     

Kökschefer

   
Solbacka området Anette Jonasson E-post
Vallhalla skolans området Ingela Holmlund E-post
Norra skolans område Annica Andersson E-post
Kristineberg skolans område Niklas Ekström E-post
Rödsleskolans område Saranda Avdyli E-post
Oscarsgymnasiets område Urban Eriksson E-post
Pooltjänsterna Carl-Johan Dahlberg E-post