Matdistribution

1. Matdistribution av varm lunchlåda, singelpack

Du har möjlighet att välja en alternativrätt alla vardagar.
Inga tillbehör såsom dryck eller sallad ingår.
Du får hem matsedeln 14 dagar innan, där du kan välja vilken rätt du vill ha.
Kryssa för det alternativet du väljer på matsedeln.
Din beställning lämnar du till hemtjänsten/Samhall senast måndag veckan innan.
Här kan du läsa matsedeln för matdistributionens varma lunch lådor.

2. Etiketter


Vi använder oss av etiketter på våra singelpackade matleveranser till våra brukare inom äldreomsorgen.
På etiketten står:
Vilken maträtt det är.
Vilken veckodag och datum maten är tillverkad.
Telefonnummer till köket som har packat den varma lunchlådan
Specialkosten har etiketter med avvikande färg.

3. Knapplogger

Nu har vi utökat vår kvalitetssäkring med knapplogger från Mätman. Vi börjar med de arbetsplatserna som har flest livsmedelstransporter av varm mat. Smidig överföring från knapploggern till PC.(Datorn) Med tydliga mätvärden och rapportutskrift Fullständig dokumentation av temp under mattransporten från Kök till kund. Presenteras i diagramform Inga handskrivna rapporter Möjlighet att ange åtgärd vid avvikelse
 

Varm lunch låda, singelpack

Förpackning av varm lunch låda, singelpack

 

Smidig överföring av knapploggern till Datorn

Kontakta oss

Avdelningschef Lillemor Persson
Tfn: 0491- 880 00
Postadress:
Södra fabriksgatan 20
Box 712 572 28 Oskarshamn

Åsa Hammarquist
Enhetschef Städ E-post

Anthony Ouvrard
Enhetschef kost E-post

Christine Engelholm
Machie, spec kost E-post

Christina Rees
Kost/IT-admin E-post

Susanne Fält
Arbetsledare Städ E-post

Hanna Elgström
Arbetsledare Städ E-post