Grundskolor, telefon nr Kök

De skolor vi har i vår kommun är följande samt telenr till köken.

Kristineberg skolan                              0491-76 44 35
Vallhalla skolan 0491-880 01
Rödsle skolan 0491-883 00
Norra skolan  "Norra Kronan" 0491-76 44 68
Kristdala skolan 0491-76 49 79
Bockara skolan 0491-76 49 49
Påskallavik skolan 0491-76 49 59
Figeholmskolan 0491-76 48 38
Fårbo skolan 0491-76 48 36 

Bild på Norra skolan, grundskola

Kontakta oss

Avdelningschef Lillemor Persson
Tfn: 0491- 880 00
Postadress:
Södra fabriksgatan 20
Box 712 572 28 Oskarshamn
Enhetschef städ         

Åsa Hammarquist          

E-post      
Enhetschef kost Anthony Ouvrard E-post
Arbetsledare städ Hanna Elgström E-post
Arbetsledare städ Susanne Fält E-post
Machie/Spec kost admin            Christine Engelholm E-post
Personal/Ekonomiadmin               Sofia Larsson E-post
Kost/IT admin Christina Rees E-post
     

Kökschefer

   
Solbacka området Anette Jonasson E-post
Vallhalla skolans området Ingela Holmlund E-post
Norra skolans område Annica Andersson E-post
Kristineberg skolans område Niklas Ekström E-post
Rödsleskolans område Saranda Avdyli E-post
Oscarsgymnasiets område Vakant E-post
Pooltjänsterna Carl-Johan Dahlberg E-post